Stöd för dig som varit arbetslös länge

Om du har varit arbetslös länge kan du behöva extra hjälp. Det finns flera olika stöd för att bryta din arbetslöshet.

Extratjänst

När du behöver hjälp att komma in på arbetsmarknaden kan du samtidigt bli en extra resurs inom välfärden, offentlig, kulturell eller ideell sektor.

Introduktion till arbete

Du kan få stöd genom arbetsförberedande insatser om du ännu inte är redo att söka arbete eller gå en utbildning.

Jobbgaranti för ungdomar

Ett program för dig under 25 år. Du kan till exempel få stöd i att söka jobb, praktik eller studie- och yrkesvägledning.

Jobb- och utvecklingsgarantin

Ett program för dig som har varit arbetslös under lång tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet.

Nystartsjobb

Med ett nystartsjobb får du som varit arbetslös länge eller varit borta från arbetslivet till exempel på grund av sjukdom en chans att börja om.

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning

På din ort kan det finnas projekt som vi driver tillsammans med andra aktörer. Om det finns ett lämpligt projekt på din ort kan du bli erbjuden att delta.

Rusta och matcha

Rusta och matcha är för dig som behöver extra stöd när du söker jobb. Du väljer själv en leverantör och får en egen handledare som hjälper dig på vägen till jobb eller utbildning.

Stöd och matchning

Stöd och matchning är för dig som behöver intensivt och anpassat stöd när du söker jobb. Du får hjälp av en handledare som stöttar dig på din väg till jobb eller studier.

Yrkesintroduktionsanställning

Med yrkesintroduktionsanställning lär du dig ett yrke, skaffar dig erfarenhet och ökar dina chanser att få jobb.