Stöd för dig som varit arbetslös länge

Om du har varit arbetslös länge kan du behöva extra hjälp. Det finns flera olika stöd för att bryta din arbetslöshet.

Arbetsintegrerande övningsplatser

För dig som har varit borta från arbetsmarknaden under längre tid, är osäker på din arbetsförmåga och vilket arbete som passar dig.

Etableringsjobb

Om du varit arbetslös länge eller tillhör en viss kategori nyanlända kan du få etableringsjobb för att lättare etablera dig på arbetsmarknaden.

Förmedlingsinsatser

Förmedlingsinsatser är ett program för dig som behöver stöd i att söka jobb eller att börja studera. Som stöd får du en handledare hos en av våra leverantörer.

Jobbgaranti för ungdomar

Ett program för dig under 25 år. Du kan till exempel få stöd i att söka jobb, praktik eller studie- och yrkesvägledning.

Jobb- och utvecklingsgarantin

Ett program för dig som har varit arbetslös under lång tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet.

Nystartsjobb

Med ett nystartsjobb får du som varit arbetslös länge eller varit borta från arbetslivet till exempel på grund av sjukdom en chans att börja om.

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning

På din ort kan det finnas projekt som vi driver tillsammans med andra aktörer. Om det finns ett lämpligt projekt på din ort kan du bli erbjuden att delta.

Rusta och matcha

Rusta och matcha är för dig som behöver extra stöd när du söker jobb. Du väljer själv en leverantör och får en egen handledare som hjälper dig på vägen till jobb eller utbildning.