Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning

På din ort kan det finnas arbetsmarknadspolitiska projekt som vi driver tillsammans med andra aktörer. Om det finns ett lämpligt projekt på din ort kan du bli erbjuden att delta.

Vad

På en del orter kan det finnas möjlighet att delta i något av de projekt som vi ibland driver tillsammans med andra aktörer. De vi samarbetar med kan vara till exempel ett företag, en kommun eller en organisation. Aktiviteterna pågår under begränsad tid och har speciella syften och mål. Det kan handla om att till exempel prova nya aktiviteter som inte ryms i våra ordinarie program. Eller att utveckla en ny metod för att söka jobb. Innehållet och aktiviteterna varierar beroende på projekt och kan ha en specifik målgrupp som till exempel unga, seniorer eller personer inom etableringsprogrammet. Målet med att delta i projektet är att stärka dina möjligheter att få ett jobb.

Du kan delta i ett projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning i upp till 6 månader. Din tid i projektet kan förlängas om vi bedömer att det ökar dina chanser att få ett jobb.

För vem

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning är till för dig som är arbetslös eller riskerar att bli arbetslös. Eftersom innehållet och aktiviteterna varierar beroende på projekt och har specifika målgrupper kan det variera vem projekten passar för.

Du behöver vara inskriven som arbetssökande hos oss.

Så här fungerar det

Om det finns ett lämpligt projekt på din ort kan vi presentera det för dig. Om du tillhör projektets målgrupp kan det vara aktuellt för dig att delta.

Ersättning och villkor

När du tar del av detta stöd deltar du i ett program och du kan ansöka om ersättning hos Försäkringskassan. Här berättar vi hur du ansöker om ersättning och vad som gäller när du är inskriven på Arbetsförmedlingen och deltar i ett av våra program.

När du deltar i ett program

Så här tar du nästa steg

Kontakta oss

Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.

Bedömning

Tillsammans kartlägger vi din situation. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.

Beslut

Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. Vem som har rätt till ett stöd regleras ytterst av regeringen.