Etableringsprogrammet

Etableringsprogrammet är ett stöd i form av aktiviteter och utbildning för vissa nyanlända invandrare. Målet är att du så snabbt som möjligt ska lära dig svenska, hitta ett jobb och klara din försörjning.

Vad

Etableringsprogrammet består av individuellt utformade insatser och stöd, kombinerade med att du aktivt söker jobb. Målet är att du så snabbt som möjligt ska lära dig svenska, hitta ett jobb och klara din försörjning.

För vem

Du kan delta i etableringsprogrammet om du har fyllt 20 men inte 66 år och nyligen har fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller om du är anhörig till flykting eller skyddsbehövande.

Så här fungerar det

Du och en arbetsförmedlare planerar vilka insatser som passar dig bäst för att du så snabbt som möjligt ska lära dig svenska och hitta ett jobb. Om du behöver finns det möjlighet att få stöd av en tolk. Här är några exempel på insatser:

 • språkutbildning för dig som inte har grundläggande kunskaper i svenska, svenska för invandrare (sfi)
 • samhällsorienterande utbildning
 • utbildning på olika nivåer om du behöver utveckla eller bygga på din kompetens
 • praktik
 • stöd när du söker jobb
 • stöd och rådgivning till dig som funderar på att starta eget företag
 • validering
 • intensivår

När vi pratar med dig är det viktigt att du berättar om din yrkeserfarenhet, utbildning, dina intressen och ambitioner. Vi behöver också veta om det finns något som kan påverka dina möjligheter att jobba eller delta i aktiviteter.

Vi kan uppmana dig att studera

Många arbetsgivare har behov av arbetskraft, men har svårt att hitta personer med rätt utbildning. För att kunna få något av de jobb som finns kan du behöva studera.

Om du inte har en utbildning som motsvarar en svensk gymnasieutbildning och vi kommer fram till att du behöver studera för att kunna få ett arbete kan vi bedöma att du omfattas av utbildningsplikt. När du omfattas av utbildningsplikt ska du ansöka om studier på komvux i din kommun eller till allmän kurs på folkhögskola.

Vi kan uppmana dig att studera även om du inte omfattas av utbildningsplikt. Du kan då uppmanas att söka studier inom komvux, folkhögskola, yrkeshögskola, högskola eller universitet.

När vi uppmanar dig att studera och utbildningsplikt

Du som har en sjukdom eller funktionsnedsättning kan få extra stöd

Om din hälsa eller funktionsnedsättning påverkar din förmåga att delta i aktiviteterna, vill vi att du berättar det. Det kan handla om exempelvis stress, sömnsvårigheter eller smärtor i kroppen. Vi undersöker då tillsammans med dig vilket stöd du behöver för att kunna vara med i aktiviteterna.

Stöd för dig med funktionsnedsättning

Programmets omfattning

Programmet är normalt på heltid. Är du föräldraledig eller arbetar på deltid, eller om du inte kan delta på heltid på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, finns möjlighet att delta i programmet på deltid.

Ersättning och villkor

När du tar del av detta stöd deltar du i ett program och du kan ansöka om ersättning hos Försäkringskassan. Här berättar vi hur du ansöker om ersättning och vad som gäller när du är inskriven på Arbetsförmedlingen och deltar i ett av våra program.

När du deltar i ett program

Vad som förväntas av dig

Att delta i programmet är frivilligt men är du med måste du vara aktiv och följa den planering vi kommer överens om.

Ett av målen med programmet är att klara din försörjning. Därför behöver du delta i insatser som vi planerar tillsammans med dig. Du behöver vara aktiv och söka jobb om vi inte kommit överens om något annat. Om du erbjuds arbete förväntas du tacka ja. Din ersättning från Försäkringskassan kan påverkas om du inte följer din planering, inte deltar i insatser eller om du tackar nej till arbete.

Du behöver meddela förändringar till oss, till exempel om du börjar arbeta eller studera.

Om du blir sjuk eller vårdar sjukt barn

Om du blir sjuk eller behöver vara hemma för vård av barn behöver du meddela oss det.

Anmäla frånvaro när du är sjuk

Anmäla frånvaro för vård av barn (VAB)

Rapportera aktiviteter

Varje månad ska du lämna in en aktivitetsrapport. Det är viktigt för att du ska få rätt stöd på vägen till jobb eller utbildning, och för att du ska få din ersättning från Försäkringskassan.

Aktivitetsrapport

Så länge kan du vara med i programmet

Du kan vara med i etableringsprogrammet tills du

 • börjar arbeta på heltid
 • blir föräldraledig på heltid
 • blir sjuk på heltid i mer än en månad och programmet inte kan anpassas.

Du kan vara med i etableringsprogrammet i sammanlagt 24 månader. Tänk på att du bara kan vara med i programmet inom en period på 36 månader, räknat från den tidpunkt då du fick ditt personnummer.

Du kan ha möjlighet att komma tillbaka till programmet

Du kan komma tillbaka till programmet igen, under förutsättning att det inte har gått längre tid än 36 månader sedan du fick ditt personnummer.

Om Arbetsförmedlingen avslutar ditt program

Arbetsförmedlingen kan återkalla ditt program och det betyder att det avslutas och att du inte längre har rätt att delta i programmet. Du kan förlora din rätt att delta i programmet om du missköter dig eller stör verksamheten. Det finns även särskilda skäl som gör att Arbetsförmedlingen kan återkalla ditt program, det kan till exempel vara att du inte kan eller vill delta i programmet längre. Du kan också förlora din plats om ditt uppehållstillstånd ändras och om du inte längre tillhör målgruppen för programmet.

Efter att ditt program har avslutats

Om ditt program avslutas genom en återkallelse kan det finnas möjlighet att få delta i programmet igen. Det gäller inte om du inte längre tillhör målgruppen för programmet eller om det har gått längre tid än 36 månader sedan du fick ditt personnummer.

Om ditt program har blivit återkallat på någon av de andra grunderna och det finns tid kvar, så kan du delta igen efter 45 karensdagar. Karensdagar är dagar då du skulle ha kunnat få ersättning om du hade varit kvar i programmet. Du behöver i så fall fortsätta vara inskriven som arbetssökande. Om du väljer att skriva ut dig från Arbetsförmedlingen måste du anmäla dig som arbetssökande inom 60 dagar.

Så kommer du tillbaka till programmet

Ditt program kan tidigast starta samma dag som vi gör en planering tillsammans. Du behöver själv kontakta Arbetsförmedlingen.

Om du har avregistrerats från Arbetsförmedlingen behöver du registrera dig på nytt som arbetssökande på Arbetsförmedlingens webbplats eller besöka ett servicekontor.

Om du är fortsatt inskriven på Arbetsförmedlingen behöver du ringa oss på 0771–416 416 eller besöka ett servicekontor för att meddela oss om att du vill komma tillbaka till programmet.

Du kan få bidrag för resekostnader

Om du deltar i ett program eller en utredning på en annan ort än där du bor kan du få bidrag för rese- och boendekostnader.

Bidrag för resekostnader vid program eller anställningsintervju