Etableringsprogrammet

Etableringsprogrammet är ett stöd i form av aktiviteter och utbildning för vissa nyanlända invandrare. Målet är att du så snabbt som möjligt ska lära dig svenska, hitta ett jobb och klara din egen försörjning.

Vad

Det är ett program som består av individuellt utformade insatser och stöd, kombinerade med att du aktivt söker jobb. Målet är att du så snabbt som möjligt ska lära dig svenska, hitta ett jobb och klara din egen försörjning.

För vem

Du kan delta i etableringsprogrammet om du har fyllt 20 men inte 66 år och nyligen har fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller anhörig.

Så här fungerar det

Du och en arbetsförmedlare planerar vilka insatser som passar dig bäst för att du så snabbt som möjligt ska lära dig svenska och hitta ett jobb. Här är några exempel på insatser:

 • språkutbildning för dig som inte har grundläggande kunskaper i svenska, Svenska för invandrare (SFI)
 • samhällsorienterande utbildning
 • utbildning på olika nivåer, om du behöver utveckla eller bygga på din kompetens
 • praktik
 • stöd när du söker jobb
 • stöd och rådgivning till dig som funderar på att starta eget företag
 • validering
 • intensivår

När vi träffas får du berätta om dina yrkeserfarenheter, din utbildning, dina intressen och ambitioner. Det är viktigt att vi får veta om det finns något kopplat till din hälsa eller din sociala situation som kan påverka dina möjligheter att delta i aktiviteter och ta ett jobb. Vi försöker anpassa aktiviteterna i programmet så att de passar för dig som har särskilda behov. När det är klart så börjar vi tillsammans ta fram din planering. Du kan se din planering i mobilen och har allt stöd samlat på ett ställe. Vi följer hela tiden upp hur det går för dig och ger dig det stöd du behöver.

Programmets omfattning

Programmet är normalt på heltid. Är du föräldraledig eller arbetar på deltid, eller inte kan arbeta heltid på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, finns möjlighet att delta i programmet på deltid.

Att delta i programmet är förstås frivilligt, men är du med måste du vara aktiv och följa den planering vi kommer överens om.

Du som har en sjukdom eller funktionsnedsättning kan få extra stöd

Om din hälsa eller funktionsnedsättning påverkar din förmåga att delta i aktiviteterna, vill vi att du berättar det. Vi undersöker då tillsammans med dig vilket stöd du behöver för att kunna vara med i aktiviteterna.

Om du behöver individuellt anpassade insatser, kan du få stöd från oss. Du kan både få nyttiga verktyg som hjälper dig när du söker jobb, men också hjälp att knyta kontakter med arbetsgivare.

Här är exempel på olika situationer som kan påverka din förmåga att arbeta eller studera.

 • Om du har problem med synen, till exempel har svårt att känna igen personer på långt håll eller läsa liten text.
 • Om du har problem med hörseln, till exempel har svårt att höra i samtal eller har störande ljud i örat.
 • Om du mår dåligt, till exempel upplever stress, nedstämdhet, sömnproblem, koncentrations- och minnessvårigheter eller har svårt med inlärning.
 • Om du har smärtor i kroppen, till exempel har svårt att sitta, stå, gå eller att använda armar och händer.
 • Om du har svårigheter i familjen, till exempel missbruk, sjuka anhöriga eller upplever våld i hemmet.

Ersättning och villkor

När du tar del av detta stöd deltar du i ett program och du kan ansöka om ersättning hos Försäkringskassan. Här berättar vi hur du ansöker om ersättning och vad som gäller när du är inskriven på Arbetsförmedlingen och deltar i ett av våra program.

När du deltar i ett program

Utbildningsplikt – för dig som inte har studerat så länge

Om du inte har gått i skolan alls, bara har gått grundskolan eller inte har studerat motsvarande en svensk gymnasieutbildning kan du omfattas av utbildningsplikt. Om vi bedömer att du gör det ska du ansöka om studier på komvux i din kommun, eller till en kurs som heter allmän kurs på en folkhögskola.

Mer om utbildningsplikten

Om du blir sjuk eller vårdar sjukt barn

Om du blir sjuk eller behöver vara hemma för vård av barn behöver du meddela oss det.

Anmäla frånvaro när du är sjuk

Anmäla frånvaro för vård av barn (VAB)

Rapportera aktiviteter

Varje månad ska du lämna in en aktivitetsrapport. Det är viktigt för att du ska få rätt stöd på vägen till jobb eller utbildning, och för att du ska få din ersättning från Försäkringskassan.

Aktivitetsrapport

Frågor och svar

Vad händer när jag får ett jobb?

Om du får ett jobb på heltid under tiden du deltar i etableringsprogrammet avslutar du programmet.

Vad händer om jag ändå inte får ett jobb?

Om du inte har fått ett jobb efter din tid i etableringsprogrammet finns ytterligare möjligheter. Då kan du till exempel delta i jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar.

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobbgarantin för ungdomar

Hur länge kan jag vara med i etableringsprogrammet?

Du kan vara med i etableringsprogrammet tills du

 • börjar arbeta på heltid
 • blir föräldraledig på heltid
 • blir sjuk på heltid i mer än en månad och programmet inte kan anpassas.

Du kan vara med i etableringsprogrammet i sammanlagt 24 månader. Tänk på att du bara kan vara med i programmet inom en period på 36 månader, räknat från den tidpunkt då du fick ditt personnummer.

Vad händer om jag blir sjukskriven eller föräldraledig?

Är du sjuk en längre tid försöker vi anpassa innehållet i ditt program så att du ändå kan delta. Du skrivs ut ur programmet

 • om du blir sjuk på heltid i mer än en månad, och programmet inte kan anpassas
 • om du blir föräldraledig på heltid.

Du kan komma tillbaka till programmet igen, under förutsättning att det inte har gått längre tid än 36 månader sedan du fick ditt personnummer.

Är jag försäkrad?

Du omfattas av personskade- och grupplivförsäkringar när du deltar i etableringsprogrammet. Arbetsgivaren kan även få ersättning av staten om du skulle skada något på företaget.

Kan jag förlora min plats i programmet?

Du kan förlora din plats om du missköter dig eller stör verksamheten. Du kan också förlora din plats om ditt uppehållstillstånd ändras och om du inte längre tillhör målgruppen för programmet.

Kan jag komma tillbaka till programmet efter en anställning?

Du kan komma tillbaka till programmet om du har jobbat, under förutsättning att det inte har gått längre tid än 36 månader sedan du fick ditt personnummer.

Du kan få bidrag för resekostnader

Om du deltar i ett program eller en utredning på en annan ort än där du bor kan du få bidrag för rese- och boendekostnader.

Bidrag för resekostnader vid program eller anställningsintervju