برنامۀ استقرار زندگی و کار

برنامۀ استقرار زندگی و کار نوعی حمایت بصورت فعالیت ها و دوره های آموزشی برای برخی مهاجران تازه وارد است. هدف آنست که اینگونه افراد هر چه سریعتر زبان سوئدی یاد بگیرند، کار پیدا کنند و از عُهدۀ امرار معاش خود برآیند.

Stäng

در مورد برنامۀ استقرار زندگی و کار

.ما در این فیلم کمکها و حمایت هایی که می توانید دریافت کنید و کارهایی که خودتان می توانید برای آغاز به

برنامۀ استقرار زندگی و کار چیست؟

این یک برنامه است که از اقدامات و حمایت های مناسب برای هر فرد همراه با جستجوی فعالانه برای کار تشکیل شده است. هدف آنست که اینگونه افراد هر چه سریعتر زبان سوئدی یاد بگیرند، کار پیدا کنند و از عُهدۀ امرار معاش خود برآیند.

چه کسی می تواند در این برنامه شرکت کند؟

افرادی که به سن 20 سالگی تمام رسیده ولی به سن 66 سالگی تمام نرسیده باشند و به تازگی بعنوان پناهنده، نیازمند پناه یا خویشاوند اجازه اقامت گرفته باشند می توانند در برنامه استقرار زندگی و کار شرکت کنند.

در این برنامه می توانید موارد زیر را انجام دهید

شما و کارگزار اداره امور کاریابی بررسی و برنامه ریزی کنید و ببینید که به چه طریقی با سرعت هرچه بیشتر می توانید زبان سوئدی را فراگرفته و برای شما مناسب تر است که شغل بیابید . در اینجا چند مثال برای اقدامات:

 • آموزش زبان سوئدی برای افرادی که فاقد معلومات مقدماتی در زبان سوئدی هستند، زبان سوئدی برای مهاجران (sfi).
 • دوره آموزشی آشنائی با جامعه.
 • آموزش در سطوح مختلف برای افرادی که نیاز دارند مهارت و شایستگی خود را گسترش داده یا تکمیل کنند.
 • کارآموزی.
 • حمایت برای جستجوی کار.
 • حمایت و مشاوره برای افرادی که قصد دارند شرکت/کسب و کار خصوصی تأسیس کنند.
 • ارزیابی.
 • «برنامه «سال فشرده» (Intensivåret) برای کارجویان:

وقتی با هم ملاقات می کنیم شما تجربیات کاری/شغلی، میزان تحصیلات و علائق و آرمان های خود را شرح می دهید. برای ما مهم است که بدانیم آیا موردی در تندرستی یا وضعیت اجتماعی شما وجود دارد که روی امکانات شما برای شرکت در فعالیت ها و پذیرش یک کار/شغل وجود دارد یا نه. ما سعی میکنیم فعالیت های برنامه را طوری تنظیم کنیم که با نیازهای ویژۀ شما سازگار باشند. وقتی این مشخص شد باهم برنامه ریزی شما را انجام می دهیم. شما برنامه ریزی خود را در موبایل تان می بینید و همۀ کمکها و حمایت ها یکجا جمع شده اند. ما در تمام مدت پیشرفت شما را پیگیری کرده و حمایت مورد نیاز شما را ارائه می کنیم.

ابعاد برنامه

این برنامه معمولاً تمام وقت است. اگر شما بصورت پاره وقت در مرخصی والدین بسر می برید، یا بعلت بیماری یا نقصان کارکردی نمی توانید بطور تمام وقت کار کنید، امکان شرکت در برنامه بصورت پاره وقت برای شما وجود دارد.

البته شرکت در این برنامه اختیاری است، ولی اگر در برنامه شرکت کنید بایستی فعال بوده و برنامه ریزی مورد توافق را اجرا و پیگیری کنید.

کسی که دارای بیماری یا نقصان کارکردی باشد می تواند حمایت فوق العاده دریافت کند

اگر تندرستی یا معلولیت شما مانعی برای شرکت در فعالیت ها باشد مایل هستیم برای ما شرح بدهید. در اینصورت باهم نوع حمایت مورد نیاز شما را بررسی می کنیم تا شما بتوانید در فعالیت ها شرک کنید.

در صورتی که به کمکهای سازگار با شرایط شخصی خودتان نیاز دارید می توانید از ما کمک بگیرید. شما هم می توانید ابزار مفید دریافت کنید که به شما هنگام جستجوی کار کمک می کند، ولی همچنین می توانید برای ایجاد تماس با کارفرما نیز کمک بگیرید.

این ها مثالهایی از شرایطی است که می تواند روی توان شما برای کار یا تحصیل تأثیر بگذارد:

 • اگر مشکل بینائی دارید، بطور مثال افراد را از دور تشخیص ندهید یا متن ریز را نتوانید بخوانید.
 • اگر مشکل شنوائی دارید، بطور مثال شنیدن گفتگو برایتان دشوار باشد یا صدای آزار دهنده در گوش داشته باشید.
 • اگر حال تان خوب نباشد، بطور مثال اِسترس داشته باشید، غمزده باشید، مشکل خواب، دشواری تمرکز حواس و حافظه داشته باشید یا یادگیری برایتان دشوار باشد.
 • اگر دردهای جسمانی دارید، بطور مثال نشستن، ایستادن، راه رفتن یا استفاده از بازوها و دستها برایتان دشوار باشد.
 • اگر دارای مشکلات خانوادگی هستید، بطور مثال اعتیاد، خویشاوند بیمار یا در خانه خشونت وجود دارد.

غرامت و شرایط آن

وقتی این پشتیبانی را دریافت میکنید، در یک برنامه شرکت دارید. آنگاه می توانید از صندوق بیمه همگانی تقاضای دریافت غرامت کنید. در اینجا می توانید درباره چگونگی درخواست غرامت و شرایط شرکت شما در یکی از برنامه های ما بیشتر بدانید

زمانیکه در یک برنامه شرکت می کنید

آموختن اجباری - برای کسانی که مدت زیادی تحصیل نکرده اند

اگر به مدرسه نرفته­اید، یا فقط در مقطع ابتدایی تحصیل کرده اید یا معادل تحصیلات دبیرستانی سوئد را ندارید، ممکن است مشمول آموختن اجباری شوید. اگر بنا به ارزیابی ما شما مشمول آموختن اجباری هستید، باید برای تحصیل در آموزشگاه کمونی بزرگسالان Komvux در کمون خود یا برای یک دوره آموزشی به نام "دوره عمومی" در یک آموزشگاه بزرگسالان folkhögskola درخواست بدهید.

اطلاعات بیشتر در مورد آموختن اجباری

اگر مریض شوید یا از فرزند بیمار خود نگهداری کنید

اگر مریض شوید یا لازم باشد از فرزند بیمار خود نگهداری کنید، به ما اطلاع دهید.

وقتی مریض می شوید غیبت خود را اطلاع دهید

وقتی بخاطر مراقبت از فرزند غیبت می کنید (VAB) اطلاع دهید

گزارش دادن فعالیت ها

شما هر ماه بایستی یک گزارش فعالیت تحویل دهید. مهم است که در مسیر رسیدن به کار یا تحصیل، و برای دریافت کمک هزینه استقرار زندگی و کار خود، حمایت صحیحی دریافت کنید.

گزارش فعالیت ها

پرسش ها و پاسخ ها

وقتی کار پیدا کنم چه می شود؟

اگر در مدت اشتراک در پروگرام مقدماتی کار وقت کامل پیدا کنید، باید آن پروگرام را به پایان برسانید.

اگر با اینهمه کار پیدا نکنم چه می شود؟

ا مثال می توانید در برنامه تضمین کار و پیشرفت و یا تضمین کار برای نوجوانان شرکت کنید.اگر شما در دوران برنامه استقرار کاری دریافت نکردید پس فرصت بیشتری وجود دارد.

برنامه تضمین کار و پیشرفت

برنامه تضمین کار برای نو جوانان

چه مدت می توانم در برنامه استقرار شرکت کنم؟

شما می توانید در برنامه شرکت داشته باشید تا زمانی که

 • شروع به کار کردن تمام وقت نماید.

 • بصورت تمام وقت مرخصی والدین داشته باشید
 • بیشتر از یک ماه به صورت تمام وقت بیمار شوید و برنامه نتواند تطبیق داده شود

شما می توانید جمعا 24 ماه در برنامه استقرار شرکت داشته باشید. بخاطر داشته باشید که شما فقط می توانید طی یک دوره زمانی 36 ماهه با شروع از تاریخی که شماره شناسائی فردی دریافت می کنید می توانید در برنامه استقرار شرکت کنید.

اگر مرخصی استعلاجی یا مرخصی والدین بگیرم چه می شود؟

اگر برای مدتی طولانی مریض باشید ما سعی میکنیم محتوای برنامۀ شما را طوری تنظیم کنیم که در عین حال بتوانید در برنامه شرکت داشته باشید. در موارد زیر از برنامه ترخیص می شوید

 • اگر بیشتر از یک ماه به صورت تمام وقت بیمار شوید و برنامه نتواند تطبیق داده شود
 • اگر بصورت تمام وقت مرخصی والدین داشته باشید

شما می توانید برای شرکت در برنامه برگردید مشروط بر آنکه بیش از 36 ماه از تاریخ گرفتن شماره شناسائی فردی تان نگذشته باشد.

آیا من بیمه هستم؟

با شرکت در برنامه استقرار شامل بیمۀ صدمۀ شخصی و بیمۀ عمر گروهی می شوید. اگر در شرکت به چیزی صدمه بزنید کارفرمای شما می تواند از شما غرامت طلب کند.

آیا ممکن است جای خود را در برنامه از دست بدهم؟

اگر به وظایف خود درست عمل نکنید یا مزاحم نظم فعالیت ها شوید، ممکن است جای خود را در برنامه از دست بدهید.

 1. شما میتوانید کار خود را از دست بدهید اگر اقامت شما تغیر پیدا کند و یا شما مربوط به برنامه مورد نظر نباشید.

آیا می توانم بعد از یک استخدام کاری دوباره وارد برنامه شوم؟

 1. اگر شما مشغول به کار بوده اید، می توانید دوباره به برنامه باز گردید، مگر اینکه از زمان دریافت شماره شناسائی شما بیشتر از ۳۶ ماه نگذشته باشد.

برای مخارج سفر خود می توانید کمک هزینه دریافت کنید

اگر در شهر دیگری بغیر محل سکونت خود در این برنامه یا تحقیقات شرکت می کنید می توانید برای مخارج سفر و سکونت خود کمک هزینه دریافت کنید.

کمک هزینه برای مخارج سفر جهت شرکت در برنامه یا مصاحبه استخدامی