Intensivår

اگر به تازگی به سوئد آمده اید و در برنامۀ استقرار یابی و جایگیری شرکت میکنید دورۀ سال فشرده میتواند برای شما مناسب باشد. در طی این یک سال شما میتوانید با سرعت زیاد زبان بخوانید و یا در محل کاری به صورت تمام وقت و در اوقات آزاد خود کارآموزی کنید. هدف از این برنامه این است که هر چه زودتر کار پیدا کنید.

این برنامه چیست؟

دورۀ سال فشرده برای کسانی است که به تازگی به سوئد آمده اند و در برنامۀ استقرار یابی و جایگیری شرکت می کنند. شما امکان این را دارید که در این سال با سرعت زیاد زبان سوئدی بخوانید و یا به صورت تمام وقت کارآموزی کنید تا هر چه زودتر کار پیدا کنید. هدف این است که شما بعد از اتمام این یک سال فشرده در یک حرفه یا شاخۀ انتخاب شده کار پیدا کنید. زمانی که این یک سال فشرده تمام شد شما یک گواهی می گیرید که در آن واحدهایی که گذرانده اید و توانایی های شما در زبان و حرفه شغلی ذکر خواهد شد.

در سال فشرده تمرکز اصلی بر برابری افراد است با هدف این که هم خانم ها و هم آقایان به یک اندازه شانس کار کردن داشته باشند.

برای چه کسانی است؟

 • سال فشرده برای کسانی است که در برنامۀ استقراریابی شرکت می کنند.
 • باید حداقل 12 ماه از این برنامۀ شما باقی مانده باشد.
 • شما باید بتوانید به صورت تمام وقت شرکت کنید.

این دوره به چه صورت برگزار میشود؟

 • ما به همراهی شما در ابتدا تجربیات شما را در هر مورد ثبت می کنیم
 • در مورد این که آیا سال فشرده برای شما مناسب است یا خیر تصمیم گیری می کنیم.
 • ما به همراهی شما حرفه یا رشتۀ کاری مناسب شما را تعیین می کنیم.
 • برنامه ای با فعالیت های مفید و مناسب شما طراحی می کنیم.

چند نمونه از فعالیت ها:

 • آموزش زبان برای کسانی که احتیاج به زبان سوئدی اولیه دارند: سوئدی برای مهاجرین sfiو یا سوئدی حرفه ای برای مهاجرین yrkes-sfi
 • ارزیابی توانایی های حرفه ای
 • کارآموزی فشرده
 • جلسات مشاوره و انگیزشی به همراه مسئولین ادارۀ کاریابی بر اساس نیاز های شما
 • پشتیبانی یک مربّی با تجربۀ کاری در سوئد در رشتۀ کاری مورد نظر شما

در طی این یک سال فشرده ما روند این دوره را برای شما پیگیری می کنیم و پشتیبانی لازم را ارائه می دهیم. شرکت در دورۀ سال فشرده اختیاری است.

فیلم اطلاعات در باره سال فشرده

پس از سال فشرده

اگر شما به مدت یک سال در برنامه سال فشرده شرکت کرده باشید و کارآموزی داشته و زبان سوئدی خوانده باشید، می‌توانید یک گواهی برای آموخته‌های خود دریافت کنید که ما آنرا گواهی معلومات (kunskapscertifikat) می‌نامیم. برای دریافت گواهی معلومات با ما در اداره کاریابی تماس بگیرید.

چه کسی می‌تواند گواهی معلومات دریافت کند؟

برای آنکه بتوانید گواهی معلومات دریافت کنید بایستی یک سال تمام در برنامه «سال فشرده» شرکت کرده باشید. شما بایستی زبان سوئدی خوانده باشید و در یک محل کار به کارآموزی مشغول بوده یا از طریق دیگری معلومات شغلی/حرفه ای کسب کرده باشید. برای آنکه بتوانید گواهی معلومات را دریافت کنید بایستی ظرف مدت شش ماه از خاتمه برنامه «سال فشرده» با ما تماس بگیرید.

به چه علت بایستی گواهی معلومات داشته باشم؟

گواهی معلومات مطالبی که آموخته‌اید و دانش شغلی/حرفه‌ای شما را در زمینه شغل مربوطه شرح می‌دهد. وقتی کار جستجو می‌کنید می توانید گواهی معلومات را به کارفرما ارائه کنید.

برای دریافت گواهی معلومات چه کاری باید انجام دهم؟

با مخاطب تماس خود در اداره کاریابی که در طول برنامه «سال فشرده» به شما کمک می‌کرد، صحبت کنید.

غرامت و شرایط آن

وقتی این پشتیبانی را دریافت میکنید، در یک برنامه شرکت دارید. آنگاه می توانید از صندوق بیمه همگانی تقاضای دریافت غرامت کنید. در اینجا می توانید درباره چگونگی درخواست غرامت و شرایط شرکت شما در یکی از برنامه های ما بیشتر بدانید

زمانیکه در یک برنامه شرکت می کنید

گام بعدی

با ما تماس بگیرید

توضیحات خود را برای شرح دلائل واجد شرایط یودن برای این پشتیبانی برای بالا بردن فرصت های شغلی خود آماده کنید.

ارزیابی

ما با هم وضعیّت شما را بررسی می کنیم. یکی از کامندان کاریابی ادارۀ کار مناسب بودن این پشتیبانی برای شما برای بالا بردن امکانات شغلی شما را بررسی می کند.

تصمیم گیری

پشتیبانی ارائه شده توسط ما به وضعیّت شما بستگی دارد. واجد شرایط بودن افراد برای پشتیبانی های مختلف در اصل توسط سیاست های دولت تعیین می شود.