Intensivår

Om du är ny i Sverige och deltar i etableringsprogrammet kan intensivåret vara en möjlighet för dig. Under ett år kan du i högt tempo studera eller praktisera på en arbetsplats på heltid och på fritiden. Målet är att du snabbt ska få ett jobb.

Vad

Intensivår är till för dig som är ny i Sverige och deltar i etableringsprogrammet. Du har möjlighet att studera svenska eller praktisera på heltid i ett högt tempo för att snabbt få jobb.

Du uppmuntras att träffa en mentor och delta i andra aktiviteter på fritiden som kan hjälpa dig att lära dig svenska. Målet är att du efter avslutat intensivår ska få ett arbete inom ett utvalt yrke eller bransch. När du har slutfört intensivåret får du ett kunskapscertifikat där det framgår vad du har genomfört och vilka språk- och yrkeskunskaper du har.

Intensivåret fokuserar särskilt på jämställdhet med målet att både kvinnor och män ska få arbete i lika stor utsträckning.

För vem

 • Intensivåret är till för dig som deltar i etableringsprogrammet.
 • Du ska ha minst 12 månader kvar i programmet.
 • Du ska kunna delta på heltid.

Så här fungerar det

 • Tillsammans med dig gör vi först en kartläggning av dina tidigare erfarenheter.
 • Vi bedömer om intensivåret är lämpligt för dig.
 • Tillsammans kommer vi fram till vilket yrke eller vilken bransch som passar dig.
 • Vi gör en plan med aktiviteter som är bra för dig.

Några exempel på aktiviteter:

 • Språkutbildning för dig som behöver grundläggande kunskaper i svenska: svenska för invandrare (sfi) eller yrkes-sfi.
 • Yrkeskompetensbedömning.
 • Intensiv praktik
 • Vägledande och motiverande samtal med en arbetsförmedlare utifrån dina behov.
 • Stöd av en mentor med yrkeserfarenhet i Sverige och inom den bransch som du vill arbeta inom.

Under intensivåret följer vi upp hur det går för dig och ger det stöd du behöver. Att delta i intensivåret är frivilligt.

Se film om intensivåret

Efter intensivåret

Om du deltagit i intensivåret i ett år och haft praktik och studerat svenska kan du få ett intyg på vad du har lärt dig som vi kallar kunskapscertifikat. Du kontaktar oss på Arbetsförmedlingen för att få ett kunskapscertifikat.

Vem kan få ett kunskapscertifikat?

För att få ett kunskapscertifikat ska du ha deltagit i intensivåret i ett helt år. Du ska ha studerat svenska och varit på en arbetsplats och praktiserat eller på annat sätt fått yrkeskunskaper. För att få ett kunskapscertifikat måste du höra av dig till oss inom sex månader efter att du avslutat intensivåret.

Varför ska jag ha ett kunskapscertifikat?

Kunskapscertifikatet beskriver vad du lärt dig och vilka yrkeskunskaper du har inom yrket. Du kan använda och visa kunskapscertifikatet för arbetsgivare när du söker arbete.

Hur gör jag för att få ett kunskapscertifikat?

Prata med din kontaktperson på Arbetsförmedlingen som hjälpt dig under intensivåret.

Ersättning och villkor

När du tar del av detta stöd deltar du i ett program och du kan ansöka om ersättning hos Försäkringskassan. Här berättar vi hur du ansöker om ersättning och vad som gäller när du är inskriven på Arbetsförmedlingen och deltar i ett av våra program.

När du deltar i ett program

Så här tar du nästa steg

Kontakta oss

Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.

Bedömning

Tillsammans kartlägger vi din situation. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.

Beslut

Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. Vem som har rätt till ett stöd regleras ytterst av regeringen.