Intensivår

Haddi aad ku cusubtahay Iswiidhan oo ka qaybqaadato barnaamijka saldhigashada markaas sanadka isdabajooga ah wuxuu kuu noqon karaa fursad. Hal sano ayaad xawaare sare wax ku baran kartaa ama tababar ku samayn kartaa goob shaqo wakhti buuxa iyo xilli firaaqaha. Hadafku waa in aad dhakhso u hesho shaqo.

Waa maxay

Sanadka isdabajooga ah waxaa loogu talogalay adigaaga ku cusub Iswiidhan ee ka qaybqaata barnaamijka saldhigashada. Adigu waxaad fursad u helaysaa in aad barato Iswiidhishka ama tababar goob shaqo shamayso wakhti buux xawaare sare si dhakhso aad u heso shaqo.

Waxaa lagugu boorinayaa in aad la kulanto la-taliye kana qaybqaadato hawlaha kale ee xilli firaaqaha ee kaa caawin kara inaad barato Iswiidhishka. Hadafku waa in marka aad dhammaysato sanadka isdabajooga ah aad awoodo inaad hesho shaqo dhinaca xirfad ama qayb shaqo oo aad dooratay. Marka aad dhammaystirto sanadka isdabajooga ah waxaad helaysaa shahaadada aqoonta taas oo ay ku caddahay waxa aad soo qabatay iyo nooca luuqaddaha iyo aqoonta xirfada ee aad leedahay.

Sanadka isdabajooga ah waxaa xooga la saaraa gaar ahaan sinaanta oo hadafku waa in haweenka iyo ragga labaduba si is leeg u helaan shaqo.

Yaa loogu talogalay

 • Sanadka isdabajooga ah waxaa loogu talogalay adigaaga ka qaybqaata barnaamijka saldhigashada.
 • Adigu waa in ay ugu yaraan 12 bilood kaaga harsantahay barnaamijkan.
 • Adigu waa in aad awoodo inaad ka qaybqaadato wakhti buuxa.

Sidan ayay u shaqaysaa

 • Si wadajir ah ayaanu kuula samaynaynaa marka hore daraasada waayoaragnimooyinkaaga hore.
 • Waxaanu qiimeynaa haddii sanadka isdabajooga uu adiga kugu haboonyahay.
 • Si wadajir ah ayaynu isula qaadanaynaa nooca xirfada ama nooca qaybta shaqo ee adiga kugu haboon.
 • Waxaanu samaynaa qorshaha hawlaha adiga kuu fiican.

Dhowr tusaale oo ka mid ah hawlahaas:

 • Barashada luqadda loogu talogalay adigaaga u baahan aqoonta aasaasiga ah ee Iswiidhishka: Iswiidhishka loogu talogalay ajnabiga (sfi) ama sfi-ga xirfada.
 • Qiimeynta aqoonta xirfada.
 • Tababarka goob shaqo oo isdabajoog ah.
 • Wadahadalo hagid iyo dhiirigelin lala yeesho xiriiriyaha shaqada kuna salaysan baahidaada.
 • Taageero laga helo la-taliye leh waayoaragnimada xirfadeed ee Iswiidhan iyo dhinaca qaybta shaqo ee aad doonaysid in aad ka shaqayso.

Inta lagu jiro sanadka isdabajooga ah waxaanu la soconaynaa sida wax kuugu socdaan kuna siinaynaa taageerada aad u baahantahay. In laga qaybqaato sanadka isdabajooga ah waa mid ikhtiyaari ah.

Taageero dhaqaale

Adigaaga ka qaybqaadanaya sanadka isdabajooga ah waxaad gunnada saldhigashada ka heli kartaa Qasnadda Caymiska. Si aad u hesho gunnadan waxaa muhiim ah in aad raacdo qorshaha aynu si wadajir ah isula dejinay.

Ceymiska

Adiga waxaa ku khuseeya ceymisyada dhaawaca shakhsiyan iyo nolosha marka aad ka qaybqaadanayso barnaamijka saldhigashada. Shaqobixiyuhu wuxuu xitaa gunno ka heli karaa dawladda haddii ay dhacdo in aad waxyeelo gaarsiiso wax yaalla shirkadda.

Så här tar du nästa steg

Kontakta oss

Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.

Bedömning

Tillsammans kartlägger vi din situation. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.

Beslut

Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. Vem som har rätt till ett stöd regleras ytterst av regeringen.