När du deltar i ett program

Arbetsförmedlingen erbjuder olika stöd för dig som är inskriven hos oss. Några av stöden kallar vi för program. När du deltar i ett program kan du ansöka om aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning. Vilken ersättning du får beror på vilket program du deltar i och hur gammal du är. Här berättar vi vad som gäller när du deltar i ett av våra program.

När du fått beslut om ett program

Det är Arbetsförmedlingen som efter en bedömning beslutar om du har rätt till ett stöd. Har Arbetsförmedlingen beslutat om ett program ansöker du om aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning hos Försäkringskassan.

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Etableringsersättning (när du deltar i etableringsprogrammet)

Villkor för ersättning i program

När du deltar i ett program och får aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning är det viktigt att du uppfyller villkoren. Annars riskerar du att få en varning eller bli utan ersättning i en eller flera dagar.

Villkor för ersättning i program

Anmäl frånvaro när du är sjuk

När du deltar i ett program ska du göra en sjukanmälan till oss den första dagen du är sjukfrånvarande för att kunna behålla din ersättning under sjukfrånvaroperioden.

Anmäl frånvaro när du är sjuk

Anmäl frånvaro för vård av barn (VAB)

Meddela oss om du inte kan delta i dina planerade aktiviteter på grund av att du behöver stanna hemma för att ta hand om barn som blivit sjukt.

Anmäl frånvaro för vård av barn (VAB)

Aktivitetsrapportera

Varje månad ska du fylla i och lämna in en aktivitetsrapport till oss. Det är viktigt för att du ska få rätt stöd på vägen till jobb eller utbildning, och för att du ska få din ersättning från Försäkringskassan. Du ska lämna in din aktivitetsrapport tidigast den 1:a och senast den 14:e varje månad.

Aktivitetsrapportera

Ersättning för resekostnader

Du kan ansöka om bidrag för rese- och boendekostnader för anställningsintervju på annan ort, eller om du deltar i ett program på en ort dit du inte kan pendla dagligen.

Bidrag för resekostnader vid anställningsintervju eller program

Försäkring och skadeersättning

När du deltar i ett program omfattas du i vissa fall av person- och grupplivförsäkringar via Kammarkollegiet och Statens Pensionsverk. Försäkringen gäller inte när du deltar i stöd till start av näringsverksamhet. Om du råkat orsaka skada kan anordnaren ansöka om skadeersättning hos oss.

Försäkring och skadeersättning när du deltar i program

Mina sidor

På Mina sidor kan du se när vi har beslutat om ett program.

Mina sidor

Finns det andra stöd som kan passa dig?

Arbetsförmedlingen bedömer om ett stöd är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb. Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. Information om alla stöd vi erbjuder finns samlat under Stöd A-Ö.

Stöd A-Ö

När du deltar i ett program

I de här filmerna svarar vi på frågor om program och berättar mer om vad som är viktigt för dig att veta.

Ersättning – så funkar det när jag deltar i program

film
/

2 minuter 43 sekunder

När du har fått ett beslut och ska delta i något av Arbetsförmedlingens program behöver du själv ansöka om ersättning hos Försäkringskassan.