Högskola och universitet

På högskola och universitet kan du välja mellan enstaka kurser eller hela program, från grundnivå ända upp till forskarnivå.

Vad

På högskola och universitet kan du läsa enstaka kurser eller hela program. Det finns ett stort utbud av kurser och program att välja mellan. Antagningskraven är olika beroende på utbildning. Det finns ungefär 50 universitet och högskolor i Sverige.

Kurser och program är indelade i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Du börjar alltid på grundnivån.

Hur

  • Studierna består av undervisning och självstudier. Olika ämnen har olika former av undervisning. Hur många timmar du har schemalagd undervisning varierar också mellan olika utbildningar.
  • Du kan läsa på heltid eller deltid.
  • Vissa utbildningar kan du läsa på distans.

Längd

På grundnivå är de flesta program på tre år om du läser på heltid. Efter grundnivån kan du läsa avancerad nivå på ett eller två år.

Mer information

Studera.nu