EURES Targeted Mobility Scheme (TMS) Sweden

EURES Targeted Mobility Scheme (TMS) Sweden är ett EU-projekt som är icke-vinstdrivande med fokus på rättvis och varaktig mobilitet. Det syftar till att matcha sökande i hela EU med arbetsgivare med lediga tjänster som är svåra att tillsätta. Där ingår också serviceinsatser från Eures och flera olika ekonomiska stöd.

Målgrupper är arbetssökande 18 år eller äldre och arbetsgivare från ett EU-land, Norge eller Island.

För arbetssökande

Letar du efter ett jobb i EU, Norge eller Island? EURES TMS Sweden kan hjälpa dig. Under vissa villkor kan du få ekonomiskt stöd som kan bidra till att täcka kostnaderna för anställningsintervjuer, bosättning, språkutbildning och erkännande av kvalifikationer.

För arbetsgivare

Behöver du rekrytera kvalificerad arbetskraft från EU, Norge eller Island? EURES TMS Sweden kan hjälpa dig. Under vissa villkor kan du få ekonomiskt stöd som kan bidra till att täcka kostnaderna för att genomföra ett integrationsprogram till nyanställd personal.

Partnerorganisationer och kontaktuppgifter

EURES TMS Sweden är ett konsortium av flera partnerorganisationer från olika EU-länder. Se vart du skickar din ansökan.

Mer om EURES Targeted Mobility Scheme (TMS) Sweden

Information och användbara länkar.

Your Europe