Svenska för invandrare, sfi

På utbildningen i svenska för invandrare får du som är ny i Sverige grundläggande kunskaper i svenska språket. Det är kommunen där du är folkbokförd som ordnar utbildningen.

Vad

Svenska för invandrare är en språkutbildning för dig som är ny i Sverige och som inte kan svenska. Du lär dig tala, läsa och skriva på svenska och får träna på att använda språket i vardags- och arbetslivet. Målet är att du ska få grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen finns på olika nivåer för att passa alla.

Du kan studera på heltid eller deltid. Du kan ofta kombinera studierna med arbete eller andra studier. Efter utbildningen får du betyg.

För vem

Svenska för invandrare är för dig som inte har svenska som modersmål och som behöver skaffa dig grundläggande kunskaper i svenska. Du behöver uppfylla följande:

  • du har uppehållstillstånd
  • du är folkbokförd i en kommun
  • du har fyllt 16 år.

Så här fungerar det

Det är din kommun som ska erbjuda dig undervisning i svenska för invandrare. Kontakta din kommun för mer information.

SKR.se - Kommuner

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om vem som har rätt att gå svenska för invandrare och hur antagningen går till.

Skolverket.se - Rätt till, behörighet och antagning för sfi

Om du deltar i etableringsprogrammet är svenska för invandrare en av aktiviteterna i programmet.