Etableringsjobb

Etableringsjobb riktar sig till dig som varit arbetslös länge eller tillhör en viss kategori nyanlända. Stödet ska göra att du lättare etablerar dig på arbetsmarknaden.

Vad är etableringsjobb?

Med etableringsjobb får du som har varit arbetslös länge eller tillhör en viss kategori av nyanlända möjlighet att få arbete. Du behöver själv hitta en arbetsgivare som vill anställa dig med etableringsjobb.

Etableringsjobb innebär en tidsbegränsad anställning på heltid i max två år hos den arbetsgivare som anställer dig. Målet är att etableringsjobb ska leda till en tillsvidareanställning.

Vem kan få etableringsjobb?

Du kan få ersättning för etableringsjobb om du har fyllt 20 år, är arbetslös och är arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

Du behöver också uppfylla något av nedanstående:

  • Du har varit arbetslös eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program på heltid under minst 24 av de senaste 27 månaderna.
  • Du deltar i etableringsprogrammet.
  • Du är nyanländ och har under de senaste 36 månaderna fått uppehållstillstånd eller uppehållskort.

Lön

Din inkomst består av en del lön från arbetsgivaren och en del ersättning från Försäkringskassan. Tillsammans motsvarar lönen och ersättningen den lägstalön som finns i branschens kollektivavtal.

Inkomsten är pensions- och a-kassegrundande.

Ersättning för etableringsjobb (forsakringskassan.se)

Anställningsskydd

Etableringsjobb är en tidsbegränsad anställning som längst kan vara i två år. Lag om anställningsskydd (LAS) 5 § och kollektivavtalade anställningsformer gäller inte för etableringsjobb. Därför övergår inte etableringsjobb automatiskt till en tillsvidareanställning.

Så här går det till

1. Hitta en arbetsgivare som vill anställa dig

Både du och arbetsgivaren som vill anställa dig måste uppfylla kraven för etableringsjobb för att du ska ha rätt till ersättning.

Information för arbetsgivare om etableringsjobb

2. Skicka in en ansökan

När du och arbetsgivaren är överens ansöker du om etableringsjobb. I ansökan ska du fylla i

  • dina personuppgifter,
  • fakta om arbetsgivaren,
  • information om din frånvaro från arbetsmarknaden.

Du ska också bifoga intyg som styrker dina uppgifter.

3. Arbetsgivarintyg

För att ansökan ska bli komplett ska arbetsgivaren lämna uppgifter om sin verksamhet och din anställning i ett arbetsgivarintyg.

Arbetsgivarintyg för etableringsjobb Pdf, 412 kB.

4. Beslut

När vi har fått en komplett ansökan från dig prövar vi om du och arbetsgivaren uppfyller kraven för etableringsjobb. Efter det fattar vi beslut om det är möjligt att arbetsgivaren kan anställa dig med etableringsjobb. Du får inte börja din anställning innan du får ett beslut från oss.