Etableringsjobb

کار ویژهی جا افتادن در بازار کار سوئد (etableringsjobb) برای شما است که مدت طولانی بیکار بودهاید یا از تازه واردان به سوئد هستید. این حمایت موجب آسانتر جا افتادن شما در بازار کار سوئد میشود.

کارویژه‎ی جا افتادن در بازار کار سوئد چیست؟

از طریق کار ویژه‎ی جا افتادن در بازار کار سوئد، شما که برای مدت طولانی بیکار بوده‎اید یا از تازه واردان به سوئد هستید، این امکان را پیدا می‎کنید که مشغول به کار شوید. شما باید خودتان کارفرمایی پیدا کنید که بخواهد شما را به شکل کار ویژه‎ی جا افتادن در بازار کار سوئد استخدام کند.

کار ویژه‎ی جا افتادن در بازار کار سوئد به این معنا است که کارفرمایی شما را برای مدت زمان محدود حداکثر دو سال و به‎صورت تمام وقت استخدام می‎کند. هدف این است که کار ویژه‎ی جا افتادن در بازار کار سوئد منجر به استخدام دائم شود.

چه کسی می‎تواند از کار ویژه‎ی جا افتادن در بازار کار بهره‎مند شود؟

اگر به سن 20 سالگی رسیده‎اید، بیکار هستید و در اداره کاریابی سوئد (Arbetsförmedlingen) کار جو هستید، می‎توانید برای کار ویژه‎ی جا افتادن در بازار کار سوئد (etableringsjobb) غرامت دریافت کنید.

شما همچنین باید یکی از شرایط زیر را دارا باشید:

  • حداقل 24 ماه از 27 ماه گذشته را بیکار بوده‎اید یا در یک برنامه سیاست بازار کار (arbetsmarknadspolitiskt program) بطور تمام وقت شرکت کرده‎اید.
  • در برنامه جا افتادن در بازار کار (etableringsprogrammet) شرکت می‎کنید.
  • شما در سوئد تازه وارد هستید و در طی 36 ماه گذشته اجازه اقامت یا کارت اقامت دریافت کرده‌اید.

حقوق

درآمد شما از حقوق دریافتی از کارفرما و غرامت دریافتی از صندوق بیمه‎ی همگانی (Försäkringskassan) تشکیل می‎شود. مجموعه‎ی این حقوق و این غرامت برابر با حداقل دستمزدی است که در قرارداد جمعی شرايط کار برای این حرفه‎ی معین ذکر شده است.

این درآمد حق برخورداری از بازنشستگی، حقوق بیماری وغرامت از صندوق بیمه‎ی بیکاری (a-kassa) را ایجاد می‎کند.

غرامت برای کار ویژه‎ی جا افتادن در بازار کار (forsakringskassan.se)

امنیت شغلی و استخدامی

کار ویژه‎ی جا افتادن در بازار کار سوئد یک استخدام با مدت زمان محدود دو سال می‎باشد. پاراگراف 5 قانون امنیت شغلی و استخدامی (LAS) و آن اشکال استخدام که در چهارچوب قرارداد جمعی شرايط کار هستند، شامل حال کار ویژه‎ی جا افتادن در بازار کار نمی‎شود. به همین دلیل، کار ویژه‎ی جا افتادن در بازار کار به طور اتوماتیک به یک استخدام دائمی تبدیل نمی‎شود.

نحوه‎ی عمل

1. کارفرمایی پیدا کنید که بخواهد شما را استخدام کند

هم شما و هم کارفرمایی که می‌خواهد شما را استخدام کند، باید شرایط لازم برای کار ویژه‎ی جا افتادن در بازار کار را داشته باشید تا بتوانید حق دریافت غرامت داشته باشید.

اطلاعات برای کارفرمایان در مورد کار ویژه‎ی جا افتادن در بازار کار

2. درخواست خود را ارسال کنید

هنگامی که شما و کارفرما با هم به توافق رسیدید، درخواست خود برای کار ویژه‎ی جا افتادن در بازار کار را می‎فرستید. درخواست شما باید شامل این موارد باشد

  • اطلاعات شخصی شما،
  • اطلاعات در مورد کارفرما،
  • اطلاعات مربوط به عدم حضور شما در بازار کار.

همچنین باید گواهی‎هایی را ضمیمه کنید که اطلاعات داده شده توسط شما را تایید کند.

برای کار ویژه‎ی جا افتادن در بازار کار درخواست دهید

3. گواهی کارفرما

برای اینکه درخواست شما کامل باشد، کارفرما باید اطلاعات مربوط به کسب و کار خود و استخدام شما را در یک گواهی کارفرما ارائه دهد.

گواهی کارفرما برای کار ویژه‎ی جا افتادن در بازار کار

گواهی کارفرما برای کار ویژه‎ی جا افتادن در بازار کار Pdf, 412 kB.

4. تصمیم

ما پس از دریافت درخواست کامل شما، بررسی خواهیم کرد که آیا شما و کارفرما شرایط لازم برای کار ویژه‎ی جا افتادن در بازار کار را دارا هستید یا خیر. پس از آن، ما تصمیم می‎گیریم که آیا کارفرما می‎تواند شما را به فرم کار ویژه‎ی جا افتادن در بازار کار استخدام کند یا خیر. شما تا زمانی که تصمیم ما را دریافت نکرده‎اید، نباید کار خود را شروع کنید.