Etableringsjobb

کار ویژهی جا افتادن در بازار کار سوئد (etableringsjobb) برای شما است که مدت طولانی بیکار بودهاید یا به دسته خاصی از تازه واردان به سوئد تعلق دارید. این حمایت جا افتادن شما در بازار کار سوئد را آسانتر میکند.

کارویژه‎ی جا افتادن در بازار کار سوئد چیست؟

از طریق کار ویژه‎ی جا افتادن در بازار کار، شما که برای مدت طولانی بیکار بوده‎اید یا به دسته خاصی از تازه واردان به سوئد تعلق دارید، این امکان را پیدا می‎کنید که مشغول به کار شوید. شما باید خودتان کارفرمایی پیدا کنید که بخواهد شما را به شکل کار ویژه‎ی جا افتادن در بازار کار استخدام کند.

کار ویژه‎ی جا افتادن در بازار کار سوئد به معنای استخدام با مدت زمان محدود که حداکثر دو سال می‎باشد و به‎صورت تمام وقت نزد کارفرمایی که شما را استخدام می‎کند. هدف این است که کار ویژه‎ی جا افتادن در بازار کار سوئد منجر به کار دائمی شود.

چه کسی می‎تواند از کار ویژه‎ی جا افتادن در بازار کار بهره‎مند شود؟

اگر به سن 20 سالگی رسیده‎اید، بیکار هستید و در اداره کاریابی سوئد (Arbetsförmedlingen) کار جو هستید، می‎توانید برای کار ویژه‎ی جا افتادن در بازار کار سوئد (etableringsjobb) غرامت دریافت کنید.

شما همچنین باید یکی از شرایط زیر را دارا باشید:

  • حداقل 24 ماه از 27 ماه گذشته را بیکار بوده‎اید یا در یک برنامه سیاست بازار کار (arbetsmarknadspolitiskt program) بطور تمام وقت شرکت کرده‎اید.
  • در برنامه جا افتادن در بازار کار (etableringsprogrammet) شرکت می‎کنید.
  • شما در سوئد تازه وارد هستید و در طی 36 ماه گذشته اجازه اقامت یا کارت اقامت دریافت کرده‌اید.

حقوق

درآمد شما تشکیل می‎شود از حقوقی که از کارفرما می‎گیرید و غرامتی که از صندوق بیمه‎ی همگانی (Försäkringskassan) دریافت می‎کنید. مجموعه‎ی این حقوق و این غرامت برابر با حداقل دستمزدی است که در قرارداد جمعی شرايط کار برای آن رشته‎ی کاری ذکر شده است.

این درآمد حق برخورداری از بازنشستگی و صندوق بیمه‎ی بیکاری را ایجاد می‎کند.

غرامت برای کار ویژه‎ی جا افتادن در بازار کار (forsakringskassan.se)

امنیت شغلی و استخدامی

کار ویژه‎ی جا افتادن در بازار کار شکلی از استخدام با مدت زمان محدود، حداکثر دوسال، می‎باشد. پاراگراف 5 قانون امنیت شغلی و استخدامی (LAS) و آن اشکال استخدام که در چهارچوب قرارداد جمعی شرايط کار هستند، شامل حال کار ویژه‎ی جا افتادن در بازار کار نمی‎شود. به همین دلیل، کار ویژه‎ی جا افتادن در بازار کار به طور اتوماتیک به یک استخدام دائمی تبدیل نمی‎شود.

نحوه‎ی عمل

1. کارفرمایی پیدا کنید که بخواهد شما را استخدام کند

هم شما و هم کارفرمایی که می‌خواهد شما را استخدام کند، باید شرایط لازم برای کار ویژه‎ی جا افتادن در بازار کار را داشته باشید تا بتوانید حق دریافت غرامت داشته باشید.

اطلاعات برای کارفرمایان در مورد کار ویژه‎ی جا افتادن در بازار کار

2. درخواست خود را ارسال کنید

هنگامی که شما و کارفرما با هم به توافق رسیدید، درخواست خود برای کار ویژه‎ی جا افتادن در بازار کار را می‎فرستید. درخواست شما باید شامل این موارد باشد

  • اطلاعات شخصی شما،
  • اطلاعات در مورد کارفرما،
  • اطلاعات مربوط به عدم حضور شما در بازار کار.

همچنین باید گواهی‎هایی را ضمیمه کنید که اطلاعات داده شده توسط شما را تایید کند.

برای کار ویژه‎ی جا افتادن در بازار کار درخواست دهید

3. گواهی کارفرما

برای اینکه درخواست شما کامل باشد، کارفرما باید اطلاعات مربوط به کسب و کار خود و استخدام شما را در یک گواهی کارفرما ارائه دهد.

گواهی کارفرما برای کار ویژه‎ی جا افتادن در بازار کار

گواهی کارفرما برای کار ویژه‎ی جا افتادن در بازار کار Pdf, 412 kB.

4. تصمیم

ما پس از دریافت درخواست کامل شما، بررسی خواهیم کرد که آیا شما و کارفرما شرایط لازم برای کار ویژه‎ی جا افتادن در بازار کار را دارا هستید یا خیر. پس از آن، ما تصمیم می‎گیریم که آیا کارفرما می‎تواند شما را به فرم کار ویژه‎ی جا افتادن در بازار کار استخدام کند یا خیر. شما تا زمانی که تصمیم ما را دریافت نکرده‎اید، نباید کار خود را شروع کنید.