پشتیبانی از شما که به مدّت طولانی بیکار بوده اید

اگر شما به مدّت طولانی بیکار بوده اید ممکن است به کمک های بیشتری نیز داشته باشید. پشتیبانی های زیادی برای رهایی از بیکاری وجود دارند.

Arbetsintegrerande övningsplatser

این حمایت برای شما که مدتی طولانی از بازار کار دور بوده‌اید، است و برای شما که از توان کاری خود مطمئن نیستید و نمی‌دانید چه کارهایی مناسب شماست.

Etableringsjobb

اگر مدت طولانی بیکار بوده‎اید یا به دسته خاصی از تازه واردان به سوئد تعلق دارید، می‎توانید به منظور آسانتر جا افتادن در بازار کار سوئد به شکل کار ویژه‎ی جا افتادن در بازار کار(etableringsjobb) استخدام شوید.

Förmedlingsinsatser

اقدامات میانجیگری یک برنامه برای افرادی است که در امر جستجوی شغل یا شروع تحصیل به پشتیبانی نیاز دارند. به عنوان پشتیبانی، شما یک مربی از یکی از برگزارکنندگان ما دریافت خواهید کرد.

Introduktionsjobb

زمانی که برای ورود به بازار کار نیاز به کمک دارید. شما میتوانید شغل اول خود را با تحصیلاتتان ترکیب کنید و بدین ترتیب مهارتهای خود را بالا ببرید و خواسته های کارفرمایان را تأمین کنید.

Jobbgaranti för ungdomar

برنامه ای برای افراد زیر ۲۵ سال. شما می توانید بطور مثال برای جستجوی کار، کارآموزی و راهنمائی تحصیلی و حرفه ای حمایت دریافت کنید.

Jobb- och utvecklingsgarantin

یک برنامه برای افرادی که در مدتی طولانی بیکار بوده و برای بازگشت به بازار کار به کمک نیاز دارند.

Nystartsjobb

شروع دوباره به کار برای کسی که به مدّت زیادی بیکار بوده اید، و یا از زندگی کاری به دلائلی مانند بیماری به مدّت طولانی دور بوده اید، فرصت جدیدی برای شروع دوباره میدهد.

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning

در شهر شما ممکن است پروژه های مربوط به سیاست های بازار کار وجود داشته باشد که ما به همراهی ارگانهای دیگر آنها را اداره می کنیم. در صورتی که پروژۀ مناسبی در شهر شما وجود داشته باشد شما میتوانید برای شرکت در آن دعوت شوید.

Rusta och matcha

تجهیز و تطبیق برای شمایی است که نیاز اضافه برای حمایت دارید برای جستجو در کار. انتخاب تهیه کننده با خود شما است و شما یک مشاور راهنما خواهید داشت برای کمک به شما در راه به کار و یا تحصیلات.