Arbetsintegrerande övningsplatser

اگر شما در اداره کاریابی نامنویسی شده‌اید و به حمایت بسیار زیادی برای ورود به بازار کار نیاز دارید، مکان‌های تمرین همراه با کار می‌توانند شما را برای ورود به بازار کار آماده کنند.

این امکانات چه هستند

اگر برای مدتی طولانی از بازار کار دور بوده‌اید و از توان خود برای کار کردن مطمئن نیستید می‌توانید از طریق اقدامات آماده‌سازی برای کار حمایت‌هایی دریافت کنید. به شما این فرصت داده می‌شود که از طریق یک شرکت اجتماعی، در محیط کاری آرام و آسوده، زندگی کاری خود را شروع کنید. در همین مدت، راهنمائی و حمایت‌هایی را دریافت می‌کنید تا توان خود را برای تأمین ملزومات اساسی زندگی کاری توسعه داده و راهی برای امرار معاش خود پیدا کنید. هدف آن است که شما در آن شرکت اجتماعی استخدام شوید. یا اینکه خود را برای تحصیل آماده کنید یا بتوانید در یکی از دیگر برنامه‌های اداره کاریابی شرکت کنید.

برای چه کسی

این حمایت برای شما که مدتی طولانی از بازار کار دوره بوده‌اید، است و برای شما که از توان کاری خود مطمئن نیستید و نمی‌دانید چه کارهایی مناسب شماست.

ارائه این حمایت به شرح زیر است

  • ابتدا ما یک تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا شما به اقدامات آماده‌سازی برای کار نیاز دارید یا خیر، انجام می‌دهیم.
  • سپس شما یک برگزار کننده انتخاب می کنید. ما در باره برگزار کنندگانی که می توانید انتخاب کنید اطلاع رسانی می کنیم.
  • وقتی شما شرکت یا مؤسسه برگزار کننده را انتخاب کردید، اولین جلسه گفتگو مابین شما، شرکت یا مؤسسه برگزار کننده و اداره کاریابی آغاز می‌شود.
  • ما مدت زمان برگزاری این اقدامات را با شرایط شما هماهنگ می‌کنیم.
  • در حین انجام اقدامات، ما مرتباً با شما در تماس هستیم و پیشرفت شما را پیگیری می‌کنیم و از نظر شما نسبت به چگونگی برگزاری فعالیت‌ها در محل کار کسب اطلاع می‌کنیم.

غرامت و شرایط آن

وقتی این پشتیبانی را دریافت میکنید، در یک برنامه شرکت دارید. آنگاه می توانید از صندوق بیمه همگانی تقاضای دریافت غرامت کنید. در اینجا می توانید درباره چگونگی درخواست غرامت و شرایط شرکت شما در یکی از برنامه های ما بیشتر بدانید

زمانیکه در یک برنامه شرکت می کنید

گام بعدی

با ما تماس بگیرید

توضیحات خود را برای شرح دلائل واجد شرایط یودن برای این پشتیبانی برای بالا بردن فرصت های شغلی خود آماده کنید.

ارزیابی

ما با هم وضعیّت شما را بررسی می کنیم. یکی از کامندان کاریابی ادارۀ کار مناسب بودن این پشتیبانی برای شما برای بالا بردن امکانات شغلی شما را بررسی می کند.

تصمیم گیری

پشتیبانی ارائه شده توسط ما به وضعیّت شما بستگی دارد. واجد شرایط بودن افراد برای پشتیبانی های مختلف در اصل توسط سیاست های دولت تعیین می شود.

پشتیبانی/کمک های بیشتری پیدا کنید