حمايت و پشتيبانى براى شما كه دارای معلولیت یا بیمار هستید

اگر دارای معلولیت هستید، بیماری در شما تشخیص داده شده است، بیمار هستید یا مشکل دیگری دارید، زمانیکه به دنبال شغل می‌گردید یا در محل کارتان هستید، می‌توانید پشتیبانی اضافی دریافت کنید. در اینجا ما پشتیبانی‌های متعددمان را جمع‌آوری کرده‌‌ایم که برای شما که دارای معلولیت یا بیمار هستید، در نظر گرفته شده‌اند.

Arbetsintegrerande övningsplatser

این حمایت برای شما که مدتی طولانی از بازار کار دور بوده‌اید، است و برای شما که از توان کاری خود مطمئن نیستید و نمی‌دانید چه کارهایی مناسب شماست.

Arbetsmarknadsutbildning för personer med synnedsättning

اگر دچار اختلال بینایی هستید، از طریق آموزش متناسب با نیازها و شرایط خود می‌توانید وارد بازار کار شوید.

Bidrag för personligt biträde

شما در صورتی که ناتوانی خاصی دارید، میتوانید به دلیل معلولیّت از شخصی در محل کار خود کمک و یاری بگیرید. کارفرمای شما در این صورت کمک هزینه ای برای در نظر گرفتن فردی بدین منظور دریافت خواهد کرد.

Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen

شما میتوانید برای وسائل کمکی که در انجام وظایف کاری خود لازم دارید کمک هزینه دریافت کنید. کارفرمای شما نیز می تواند برای وسائل کمکی و یا منطبق سازی محل کار کمک هزینه دریافت کند.

Förmedlingsinsatser

اقدامات میانجیگری یک برنامه برای افرادی است که در امر جستجوی شغل یا شروع تحصیل به پشتیبانی نیاز دارند. به عنوان پشتیبانی، شما یک مربی از یکی از برگزارکنندگان ما دریافت خواهید کرد.

Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning

شما میتوانید به هنگام شرکت در بعضی از دوره های آموزشی ما از کمک های یک مربّی خصوصی برخوردار شوید.

Lönebidrag

در صورتی که شما توانائی کار کردنتان به دلیل ناتوانی کاهش یافته، میتوانید کاری داشته باشید که با شرایط شما منطبق شده است. و همزمان کارفرمای شما میتواند برای پرداخت حقوق شما کمک هزینۀ مالی دریافت کند.

Samhall

با کار کردن در سام هال شما امکان این را می یابید که توانائی ها و مهارتهای شغلی خود را بالا ببرید. شما در طی این مدّت پشتیبانی و راهنمائی می گیرید.

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare

شغل حفاظت شده نزد کارفرمای دولتی باری کسانی است که دچار معلولیت هستند.

Steg till arbete

برای شما که ضرورت به کمک در حصۀ آماده شدن، انکشاف و تقویت خود برای کار یا تحصیل و پیدا کردن شغل دارید.

Särskild stödperson för introduktion och uppföljningsstöd - SIUS

در صورتی که ناتوانی خاصی دارید میتوانید هنگام جستجوی کار و یا در محل کاری تازه وارد هستید کمک و پشتیبانی دریافت کنید. یک فرد پشتیبان به شما کمک می کند که وظایف کاری و موارد دیگری را تمرین کنید تا بتوانید کار بگیرید.

Yrkesintroduktion för teckenspråkiga

ویژه افرادی که از زبان اشاره استفاده می‌کنند و برای یافتن کار، راه‌اندازی کسب‌وکار یا تحصیل به حمایت نیاز دارند.

بدین صورت اگر نیازهای بیشتری دارید، میتوانید از ما کمک دریافت کنید

درباره اینکه چه کسی واجد شرایط دریافت پشتیبانی است، در چه شرایطی می‌توانید پشتیبانی دریافت کنید و چگونه باید اولین قدم را برای دریافت پشتیبانی از ما بردارید، اطلاعات بیشتری کسب کنید.

کمک برای کارجویان دارای معلولیت یا بیماری

پشتیبانی بیشتر از اداره کار

پشتیبانی موجود در این صفحه برای شمایی است که دارای معلولیت هستید، ابتلا به بیماری در شما تشخیص داده شده است یا مشکل دیگری دارید. اداره کار پشتیبانی‌های دیگری هم دارد که ممکن است برای شما مناسب باشند.

پشتیبانی بیشتر از اداره کار