Karriärvägledning

I tjänsten karriärvägledning får du stöd av en studie- och yrkesvägledare på din väg till arbete eller studier. Du får individuell vägledning om vilka utbildningar och möjligheter som finns. Tillsammans kartlägger vi dina intressen och kompetenser och gör en karriärplan för din väg framåt.

Vad är karriärvägledning?

film
/

2 minuter 46 sekunder

I filmen berättar vi vad karriärvägledning innebär och hur du tar del av det.

Vad

I karriärvägledning får du möjlighet att fundera över vilka yrken du kan välja. Du får stöd av en studie- och yrkesvägledare hos någon av våra leverantörer för att hitta din väg till arbete eller studier. Vi kartlägger tillsammans vilka kompetenser och styrkor du har, vilka erfarenheter du skaffat dig och i vilka yrkesområden de kan komma till nytta. Under tiden kommer vi fram till en plan för din framtid.

För vem

Karriärvägledning är till för dig som behöver stöd att kartlägga vilket yrke som passar dig och vilka steg du behöver ta för att nå dit. Det kan till exempel handla om praktik eller utbildning. Vi anpassar karriärvägledningen efter dina behov. Om du inte talar svenska får du stöd på ditt modersmål.

Så här fungerar det

  • Det är Arbetsförmedlingen som bedömer om karriärvägledning är en tjänst som passar dig.
  • Du deltar i karriärvägledning mellan 50 och 100 procent. Du kan kombinera karriärvägledning med till exempel arbete, sfi eller annan insats av Arbetsförmedlingen.
  • Du får kontakt med en studie- och yrkesvägledare hos någon av våra leverantörer.
  • Du kan göra studiebesök på arbetsplatser och utbildningar. Du kan också träffa personer som berättar om hur det är att arbeta i ett yrke och om vägen dit.
  • Målet med karriärvägledning är en plan för din väg mot arbete eller studier.
  • Du deltar i tjänsten i två månader.

Ersättning och villkor

När du tar del av detta stöd deltar du i ett program och du kan ansöka om ersättning hos Försäkringskassan. Här berättar vi hur du ansöker om ersättning och vad som gäller när du är inskriven på Arbetsförmedlingen och deltar i ett av våra program.

När du deltar i ett program

Så här tar du nästa steg

Kontakta oss

Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.

Bedömning

Tillsammans kartlägger vi din situation. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.

Beslut

Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. Vem som har rätt till ett stöd regleras ytterst av regeringen.