Blanketter och intyg

Vanliga blanketter och intyg för dig som är arbetslös.

När du söker ersättning från a-kassa

Vid nyanmälan, ändringsanmälan och årsanmälan:

Anmälan om arbetslöshet till din a-kassa

Var du anställd innan du blev arbetslös? Då ska din före detta arbetsgivare fylla i ett arbetsgivarintyg och skicka till din a-kassa:

Arbetsgivarintyg

Var du egen företagare innan du blev arbetslös? Då ska du fylla i arbetsintyg för företagare och skicka till din a-kassa:

Arbetsintyg för företagare

Du som är arbetslös kan ta med dig din svenska arbetslöshetsersättning för att söka arbete i ett annat land i EU, EES eller Schweiz. Du behöver då ett Intyg U2 från IAF:

Intyg för att söka jobb i EU

När du inte kan rapportera aktiviteter på webben

Varje månad ska du lämna in en aktivitetsrapport där du ska rapportera för förra månadens aktiviteter. Du ska lämna in din aktivitetsrapport tidigast den 1:a och senast den 14:e varje månad. Det är enklast att rapportera dina aktiviteter på vår webbplats eller appen Mina sidor. För att kunna göra det måste du logga in med e-legitimation (till exempel mobilt bank-id).

Har du inte någon e-legitimation kan du ladda ner och skriva ut blanketten Aktivitetsrapport.

Fyll i och skicka in blanketten med post till oss, adressen står på blanketten. Tänk på att skicka blanketten i god tid så att det hinner levereras till oss senast den 14:e. Du kan också lämna in den på närmaste servicekontor. Du får inte skicka in blanketten via mejl.

Aktivitetsrapport (Ladda ner blanketten och fyll i det som går på din dator, fyll i resten för hand, med bläckpenna) Pdf, 435 kB.

Activity report in english (Download the form and fill it in on your computer) Pdf, 440 kB.

När du har stöd från både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan (deltar i det förstärkta samarbetet med Försäkringskassan) och inte kan rapportera aktiviteter på webben kan du använda den här blanketten:

Aktivitetsrapport för deltagare i förstärkt samarbete med Försäkringskassan (Ladda ner blanketten och fyll i det som går på din dator, fyll i resten för hand, med bläckpenna) Pdf, 1000 kB.

När du är aktuell för ett nystartsjobb

Ansökan om ersättning när du deltar i stöd eller program

När du deltar i något av våra stöd eller program kan du få aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning. Du ansöker om ersättningen varje månad hos Försäkringskassan:

Blanketter hos Försäkringskassan

Om du har uppfyllt ett arbetsvillkor och samtidigt fått aktivitetsstöd

Då ska du använda den här blanketten och skicka till din a-kassa:

Begäran hos a-kassan om intygande av arbetsvillkor  Pdf, 297 kB.

Om du inte är nöjd med ett beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut vi har fattat kan du begära att vi omprövar beslutet:

Så här gör du

Har du fått en varning eller beslut om minskad ersättning av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning? Innan vi fattar ett slutgiltigt beslut har du möjlighet att lämna synpunkter:

Svar på kommunicering inför beslut om varning eller sanktion

Ansökan om särskild pensionsersättning

Har du varit statligt anställd och är inskriven hos Trygghetsstiftelsen kan du i vissa fall ansöka om särskild pensionsersättning. Du ska tillsammans med din rådgivare på Trygghetsstiftelsen ha kommit överens om att ansöka om särskild pensionsersättning. Till ansökan behöver du vissa handlingar samt Arbetsförmedlingens bedömning av din arbetsmarknadssituation. Blankett för detta hittar du här.

Underlag till ansökan om särskild pensionsersättning (Ladda ner blanketten och fyll i den på din dator) Pdf, 407 kB.