Om du inte är nöjd med ett beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du ha möjlighet att begära omprövning av beslutet. Du kan göra det genom att välja rätt blankett nedan, fylla i och skicka in den. Vi kommer då att ta del av det du har skrivit, titta på eventuell ny information och utreda ärendet ännu en gång.

Begära omprövning av ett beslut fattat av ett arbetsförmedlingskontor eller Kundtjänst

Om du har fått ett beslut som har fattats av ett arbetsförmedlingskontor eller av Kundtjänst kan du ha möjlighet att begära omprövning av det beslutet. Det kan du göra genom att ladda ner och fylla i blanketten ”Begäran om omprövning av beslut”. Skicka den till det arbetsförmedlings- eller kundtjänstkontor som har fattat det beslut som du vill ha omprövat. Adressen står på beslutet.

Begäran omprövning av beslut

Vad ska du göra om du har fått en varning eller beslut om avstängning från ersättning?

Du får först ett kommuniceringsbrev från oss som i vissa fall även innehåller ett preliminärt beslut. Innan vi fattar ett slutligt beslut har du möjlighet att lämna synpunkter. Du kan använda svarsformuläret på webben, ringa eller skicka in blanketten ”Svar på kommunicering inför beslut om sanktion eller varning” som du får i brevet.

Till sida med svarsformulär

Begära omprövning av beslut om varning eller sanktion

Om du har fått ett beslut om varning eller avstängning från aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning har du möjlighet att begära omprövning av det beslutet. Det kan du göra genom att ladda ner och fylla i blanketten ”Begäran om omprövning av beslut om varning eller sanktion”. Observera att den här blanketten enbart ska användas för att begära omprövning av beslut som gäller varning eller sanktion. Adressen står på blanketten.

Begäran om omprövning av beslut om varning eller sanktion

Begära omprövning av återkrav och nekad utbetalning av ersättning

Om du har fått ett beslut om återkrav eller nekad utbetalning av arbetsgivarstöd eller om återkrav av etableringsersättning kan du ha möjlighet att begära omprövning av det beslutet. Det kan du göra genom att ladda ner och fylla i blanketten ”Begäran om omprövning av beslut om att du ska betala tillbaka stöd, bidrag eller ersättning”. Skicka den till den adress som står på blanketten.

Begäran om omprövning av beslut om att du ska betala tillbaka stöd, bidrag eller ersättning

Frågor och svar

Hur lång tid tar det innan jag får ett beslut?

Det tar i genomsnitt 4-6 veckor från det att vi har tagit emot ett ärende tills vi har fattat beslutet. En del ärenden kan ta längre tid och andra kortare. Det beror bland annat på behovet av utredning i ditt ärende.

Hur får jag veta när beslut är klart?

Du får ett skriftligt beslut skickat med posten.

Jag har fått ett brev att ni bekräftar att ärendet finns hos er. Behöver jag göra något nu?

Nej, du behöver inte göra något. Vi vill bara att du ska veta att ärendet är hos oss. Du ser också ärende-id och ärendets diarienummer.

Jag har fått en faktura med krav på återbetalning och jag har frågor. Hur gör jag?

Du kontaktar vår ekonomiavdelning. Kontaktuppgifter finns på den utskickade fakturan.