Om du inte är nöjd med ett beslut från Arbetsförmedlingen

Om du inte är nöjd med ett beslut som du har fått från Arbetsförmedlingen, har du möjlighet att begära omprövning av beslutet. Det gör du genom att välja rätt blankett nedan, fylla i de efterfrågade uppgifterna och skicka blanketten till Arbetsförmedlingen.

Observera - om du vill begära omprövning av ett beslut från din a-kassa, ska du inte använda Arbetsförmedlingens blanketter och inte heller skicka din begäran om omprövning till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen får inte pröva a-kassans beslut. Om du vill begära omprövning av ett beslut från din a-kassa, ska du istället ta kontakt med dem för mer information om hur.

Vilket beslut vill du begära omprövning av?

Beslut från ett kontor eller Personligt distansmöte

Blankett för att begära omprövning av ett beslut från ett arbetsförmedlingskontor eller Personligt distansmöte.

Beslut från Ersättningsprövning

Blankett för att begära omprövning av ett beslut om varning eller avstängning från rätt till ersättning när du deltar i ett program.

Beslut från Uppföljning 
och kontroll

Blankett när du som arbetsgivare vill begära omprövning av ett beslut om återkrav eller nekad utbetalning av stöd.

Vanliga frågor och svar

Svar på vanliga frågor om att begära omprövning av Arbetsförmedlingens beslut.

Regler

Regler om vilka beslut från Arbetsförmedlingen som får begäras omprövning av.