Om du inte är nöjd med ett beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du ha möjlighet att begära omprövning av beslutet. Du kan göra det genom att välja rätt blankett nedan, fylla i och skicka in den. Vi kommer då att ta del av det du har skrivit, titta på eventuell ny information och utreda ärendet ännu en gång.

Begära omprövning av ett beslut fattat av ett arbetsförmedlingskontor eller Kundtjänst

Om du har fått ett beslut som har fattats av ett arbetsförmedlingskontor eller av Kundtjänst kan du ha möjlighet att begära omprövning av det beslutet. Det kan du göra genom att ladda ner och fylla i blanketten ”Begäran om omprövning av beslut”. Skicka den till det arbetsförmedlings- eller kundtjänstkontor som har fattat det beslut som du vill ha omprövat. Adressen står på beslutet.

Begäran omprövning av beslut (Ladda ner blanketten och fyll i den på din dator) (pdf, 1 MB)

Begäran omprövning av beslut (Skriv ut blanketten och fyll i den för hand, med bläckpenna) (pdf, 70 kB)

Begära omprövning av beslut om varning eller sanktion

Om du har fått ett beslut om varning eller avstängning från aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning har du möjlighet att begära omprövning av det beslutet. Det kan du göra genom att ladda ner och fylla i blanketten ”Begäran om omprövning av beslut om varning eller sanktion”. Observera att den här blanketten enbart ska användas för att begära omprövning av beslut som gäller varning eller sanktion. Adressen står på blanketten.

Begäran om omprövning av beslut om varning eller sanktion (Ladda ner blanketten och fyll i den på din dator) (pdf, 1 MB)

Begäran om omprövning av beslut om varning eller sanktion (Skriv ut blanketten och fyll i den för hand, med bläckpenna) (pdf, 69 kB)

Begära omprövning av återkrav och nekad utbetalning av ersättning

Om du har fått ett beslut om återkrav eller nekad utbetalning av arbetsgivarstöd eller om återkrav av etableringsersättning kan du ha möjlighet att begära omprövning av det beslutet. Det kan du göra genom att ladda ner och fylla i blanketten ”Begäran om omprövning av beslut om att du ska betala tillbaka stöd, bidrag eller ersättning”. Skicka den till den adress som står på blanketten.

Begäran om omprövning av beslut om att du ska betala tillbaka stöd, bidrag eller ersättning (Ladda ner blanketten och fyll i den på din dator) (pdf, 148 kB)

Begäran om omprövning av beslut om att du ska betala tillbaka stöd, bidrag eller ersättning (Skriv ut blanketten och fyll i den för hand, med bläckpenna) (pdf, 70 kB)

Frågor och svar

Hur lång tid tar det innan jag får ett beslut?

Det tar i genomsnitt cirka 20 veckor från det att vi har tagit emot ett ärende tills vi har fattat beslut. En del ärenden tar längre tid, andra kortare. Det beror bland annat på hur stort behovet av utredning är i de olika ärendena.

Hur får jag veta när beslut är klart?

Du får ett skriftligt beslut skickat med posten.

Jag har fått ett brev att ni bekräftar att ärendet finns hos er. Behöver jag göra något nu?

Nej, du behöver inte göra något. Vi vill bara att du ska veta att ärendet är hos oss. Du ser också ärende-id och ärendets diarienummer.

Jag har fått en faktura med krav på återbetalning och jag har frågor. Hur gör jag?

Du kontaktar vår ekonomiavdelning. Kontaktuppgifter finns på den utskickade fakturan.