Om du inte är nöjd med ett beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du lämna synpunkter eller uppgifter till ditt ärende. Vi tar del av dina synpunkter, tittar på eventuell ny information och gör en ny utredning av ditt ärende.

Lämna synpunkter i ett pågående ärende om varning eller sanktion

Om du har fått brev gällande en varning eller avstängning från ersättning har du möjlighet att inkomma med synpunkter innan slutgiltigt beslut fattas i ditt ärende. Du kan skicka in dina synpunkter genom att fylla i uppgifterna i formuläret nedan.

Fyll i dina synpunkter

Sista dag för inlämnade av synpunkter hittar du i det brev du fått skickat till dig. 

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte använda detta formulär.


(SAN20XXXXXXXX)

Vi behöver registrera dina uppgifter om du vill att vi ska lägga till dem i ditt ärende. * (obligatorisk)
Flerval

Begära omprövning av beslut om varning eller sanktion

Om du har fått ett slutgiltigt beslut om en varning eller avstängning från ersättning har du möjlighet att begära omprövning av det beslutet. Det kan du göra genom att ladda ner och fylla i blanketten ”Begäran om omprövning av beslut om varning eller sanktion”. Skicka den till adressen som står på blanketten.

Begäran om omprövning av beslut om varning eller sanktion

Begära omprövning av ett beslut fattat av ett arbetsförmedlingskontor

När du inte är nöjd med ett beslut ladda ner och fyll i blanketten ”Begäran omprövning av beslut”. Skicka in den till det arbetsförmedlingskontor som har fattat beslutet som du vill klaga på.

Begäran omprövning av beslut

Begära omprövning av återkrav och nekad utbetalning av ersättning

När du inte är nöjd med ett beslut ladda ner och fyll i blanketten ”Begäran om omprövning av beslut om att du ska betala tillbaka stöd, bidrag eller ersättning”. Skicka den till adressen som står på blanketten.

Begäran om omprövning av beslut om att du ska betala tillbaka stöd, bidrag eller ersättning

Frågor och svar

Hur lång tid tar det innan jag får ett beslut?

Det tar i genomsnitt 4-6 veckor från det att vi har tagit emot ett ärende tills vi har fattat beslutet. En del ärenden kan ta längre tid och andra kortare. Det beror bland annat på behovet av utredning i ditt ärende.

Hur får jag veta när beslut är klart?

Du får ett skriftligt beslut skickat med posten.

Jag har fått ett brev att ni bekräftar att ärendet finns hos er. Behöver jag göra något nu?

Nej, du behöver inte göra något. Vi vill bara att du ska veta att ärendet är hos oss. Du ser också ärende-id och ärendets diarienummer.

Jag har fått en faktura med krav på återbetalning och jag har frågor. Hur gör jag?

Du kontaktar vår ekonomiavdelning. Kontaktuppgifter finns på den utskickade fakturan.