Begär omprövning av ett beslut från ett arbetsförmedlingskontor eller Personligt distansmöte

Om du har fått ett beslut från ett arbetsförmedlingskontor eller från Personligt distansmöte, har du möjlighet att begära omprövning av beslutet.

Det gör du genom att ladda ner och fylla i de efterfrågade uppgifterna i blanketten ”Begäran omprövning av beslut”. Adressen som du ska skicka blanketten till är redan ifylld.

Observera - den här blanketten ska endast användas för att begära omprövning av beslut från ett arbetsförmedlingskontor eller från Personligt distansmöte. Om du vill begära omprövning av ett beslut från din a-kassa, ska du istället ta kontakt med dem för mer information om hur.

Begäran omprövning av beslut Pdf, 422 kB. (pdf, 1 MB)