Regelverket avgör vilka beslut som får begäras omprövning av och överklagas till domstol

Arbetsförmedlingens omprövningsenhet får endast pröva beslut som har fattats med stöd av de arbetsmarknadspolitiska förordningarna med bestämmelser om omprövning. Vilka beslut från omprövningsenheten som får överklagas till domstol avgörs av vad regelverket säger. I den arbetsmarknadspolitiska förordning som omprövningsenhetens beslut stödjer sig på, framgår om beslutet får överklagas till domstol eller ej.