Regelverket avgör vilka beslut som får begäras omprövning av och överklagas till domstol

Arbetsförmedlingens omprövningsenhet får endast pröva beslut som har fattats med stöd av de arbetsmarknadspolitiska förordningarna med bestämmelser om omprövning. Vilka beslut från omprövningsenheten som får överklagas till domstol avgörs av vad regelverket säger. I den arbetsmarknadspolitiska förordning som omprövningsenhetens beslut stödjer sig på, framgår om beslutet får överklagas till domstol eller ej.

Vilka beslut från omprövningsenheten som får överklagas avgörs av vad regelverket säger. I den arbetsmarknadspolitiska förordning som beslutet stödjer sig på, framgår om beslutet får överklagas eller ej.

Arbetsmarknadspolitiska förordningar

Förordning (2022:812) om förmedlingsinsatser (riksdagen.se)

Förordning (2022:807) om statlig ersättning för arbete i etableringsjobb (riksdagen.se)

Förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (riksdagen.se)

Förordning (2015:500) om resebidrag (riksdagen.se)

Förordning (2003:623) om arbetsplatsintroduktion (riksdagen.se)

Förordning (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga (riksdagen.se)

Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program (riksdagen.se)

Förordning (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar (riksdagen.se)

Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin (riksdagen.se)

Förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (riksdagen.se)

Förordning (2018:43) om stöd för nystartsjobb (riksdagen.se)

Förordning (2018:42) om särskilt anställningsstöd (riksdagen.se)

Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar (riksdagen.se)

Förordning (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m. (riksdagen.se)

Förordning (1989:548) om tillstånd för anställning på fartyg (riksdagen.se)