Begär omprövning av ett beslut från enheten Uppföljning och kontroll

Om du som arbetsgivare har fått ett beslut om återkrav eller nekad utbetalning av stöd har du möjlighet att begära omprövning av beslutet.

Det gör du genom att ladda ner och fylla i de efterfrågade uppgifterna i blanketten ”Begäran om omprövning av beslut om att du ska betala tillbaka stöd, bidrag eller ersättning”. Adressen som du ska skicka blanketten till är redan ifylld.

Observera - den här blanketten ska endast användas om du som arbetsgivare vill begära omprövning av ett beslut om återkrav eller nekad utbetalning.

Begäran om omprövning av beslut om att du ska betala tillbaka stöd, bidrag eller ersättning Pdf, 981 kB.