Begär omprövning av ett beslut från enheten Ersättningsprövning

Om du har fått ett beslut om varning eller avstängning från rätt till aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning, har du möjlighet att begära omprövning av beslutet.

Det gör du genom att ladda ner och fylla i de efterfrågade uppgifterna i blanketten ”Begäran om omprövning av beslut om varning eller sanktion”. Adressen som du ska skicka blanketten till är redan ifylld.

Observera - den här blanketten ska endast användas för att begära omprövning av ett beslut om varning eller avstängning från rätt till aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning. Om du vill begära omprövning av ett beslut om varning eller avstängning från rätt till arbetslöshetsersättning från din a-kassa, ska du istället ta kontakt med dem för mer information om hur.

Begäran om omprövning av beslut om varning eller sanktion Pdf, 420 kB.