Om du väntat på ett beslut i mer än sex månader

Ett ärende ska handläggas så snabbt och effektivt som möjligt, men ibland kan det ta längre tid exempelvis om vi behöver göra en mer omfattande utredning av ditt ärende.

Om du har väntat i mer än sex månader på ett beslut i ett ärende som du själv har inlett har du rätt att skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ärendet. Efter att din begäran kommit in till oss måste vi inom fyra veckor pröva den. Du kan bara lämna en begäran vid ett tillfälle under den tid som Arbetsförmedlingen handlägger ditt ärende.

  • Om vi har all information vi behöver kan vi fatta ett beslut i ditt ärende.
  • Om vi inte har all information så fattar vi ett beslut om att det inte går att besluta i ditt ärende. Du kommer då att få en förklaring till varför det inte går.

Om du vill att ett ärende som du har inlett ska avgöras fyller du i de efterfrågade uppgifterna i blanketten ” Begäran om att avgöra ett ärende”. Du skickar blanketten till adressen:

Arbetsförmedlingen
FE 8050
107 67 Stockholm

Kom ihåg att skriva ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer samt vilket ärende du vill att myndigheten ska avgöra (ange ärende- eller diarienumret om möjligt).

Du kan även begära att få ditt ärende avgjort via e-post genom att mejla din begäran till registrator@arbetsformedlingen.se. Tänk på att det inte är säkert att skicka känsliga personuppgifter via e-post. Alla uppgifter du mejlar till oss blir allmän handling. Det betyder att vem som helst kan begära att få ut dina uppgifter. Men om du har skickat in känsliga uppgifter skyddas de oftast av sekretess.

Blankett för begäran om att avgöra ett ärende Pdf, 359 kB.