Kommunernas vuxenutbildning

Kommunernas vuxenutbildning, komvux och särvux, är för dig som behöver läsa in ämnen eller kurser på grundläggande eller gymnasial nivå eller lära dig svenska. Här finns även olika yrkes- och lärlingsutbildningar.

Vad

  • Kommunal vuxenutbildning, komvux. Utbildning på grundläggande nivå, samt utbildning på gymnasial nivå som kan ge en fullständig gymnasieexamen. Du kan även läsa enstaka kurser som du behöver för att lättare få jobb. Komvux kan även ge behörighet till högskola och universitet. Det finns även yrkes- och lärlingsutbildning inom komvux.
  • Svenska för invandrare, sfi. Språkutbildning för dig som behöver grundläggande kunskaper i svenska. Sfi finns inom komvux, och utbildningen är uppdelad i olika studievägar
  • Särskild utbildning för vuxna, särvux. Utbildning för dig som har en utvecklingsstörning eller har fått en hjärnskada. Utbildning finns på grundläggande nivå och gymnasial nivå. Det finns även yrkes- och lärlingsutbildning inom särvux.
  • Yrkesutbildning. Du kombinerar kurser som passar dina behov, eller väljer ett färdigt kurspaket. Utbildningarna finns oftast inom områden där det är brist på arbetskraft. Vilka utbildningar som finns varierar från kommun till kommun. Yrkesutbildning finns både inom både komvux och särvux.
  • Lärlingsutbildning. Med hjälp av en handledare får du en grundläggande yrkesutbildning och yrkeslivserfarenhet. Du lär dig ett yrke ute på en arbetsplats, kombinerat med teoretiska studier i skolan. Utbildningarna finns oftast inom områden där det är brist på arbetskraft. Lärlingsutbildning finns inom både komvux och särvux.

Hur

  • Du får en individuell studieplan som utgår från dina behov och förutsättningar.
  • Du kan studera på heltid eller deltid.
  • Vissa kommuner erbjuder studier på distans, det vill säga att du kan sköta studierna där det passar dig. Kontakta studie- och yrkesvägledningen i din hemkommun och ta reda på vad som gäller för de kurser som du är intresserad av.
  • Studierna är flexibla och du får räkna med att mycket tid går åt till eget arbete.

Längd

Längden på utbildningen varierar dels beroende på vilken kurs
du väljer, dels på hur dina förkunskaper ser ut. Du får en individuell
studieplan som beskriver ditt mål och omfattningen av dina studier.