När vi uppmanar dig att studera

Deltar du i jobb- och utvecklingsgarantin eller etableringsprogrammet kan vi bedöma att du behöver studera för att få ett arbete. Då uppmanar vi dig att söka utbildning och skriver in det som obligatorisk aktivitet i din handlingsplan.

Obligatorisk aktivitet att söka utbildning

Utbildning kan öka dina chanser att få jobb. Risken för att bli utan arbete under en lång tid är större om du inte har utbildning. Många arbetsgivare har behov av arbetskraft, men har svårt att hitta personer med rätt utbildning. För att kunna få de jobb som finns kan du behöva studera. Det kan också vara så att du har en utbildning men att du behöver byta yrke för att öka dina möjligheter till arbete.

Om du deltar i jobb- och utvecklingsgarantin eller etableringsprogrammet och har ersättning i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning kan vi uppmana dig att söka utbildning genom en obligatorisk aktivitet i din handlingsplan.

Aktiviteten innebär att du ska söka utbildning. Det kan handla om att söka utbildning hos komvux, folkhögskola, yrkeshögskola, högskola eller universitet.

När du uppmanas att söka reguljär utbildning skriver vi in det som en aktivitet i din handlingsplan som du hittar när du loggar in på Mina sidor. Det finns två olika aktiviteter och du kommer att få en av dem i din handlingsplan:

 • Söka utbildning hos kommun eller folkhögskola eller
 • Söka utbildning hos yrkeshögskola, högskola/universitet eller folkhögskola.

I aktiviteten står vad du förväntas göra, det vill säga söka studier inom det reguljära utbildningsväsendet. Om du får en plats på en utbildning ska du tacka ja till den och direkt meddela Arbetsförmedlingen vilket datum studierna startar. Det är viktigt att du meddelar detta direkt för att Arbetsförmedlingen ska kunna fatta beslut om att studier kommer att vara din aktivitet.

Aktivitetsrapportera

Varje månad ska du fylla i din aktivitetsrapport för att vi ska veta hur det går för dig. När du har uppmanats att söka utbildning kommer du få tre aktiviteter i din aktivitetsrapport som du ska svara på. Du klickar på ”jag har gjort aktiviteten” och fyller i vilket datum du har

 • sökt utbildning,
 • antagits till studier,
 • tackat ja till studier.

Vad händer om jag inte söker utbildning?

Om du inte söker utbildning enligt aktiviteten i din handlingsplan eller söker för sent kan du få en varning eller avdrag på ditt aktivitetsstöd, din utvecklingsersättning eller din etableringsersättning. Det betyder att du kan få lägre ersättning från Försäkringskassan. Om du har antagits till studier men inte tackar ja kan du också få avdrag på ersättning.

Ersättning under pågående studier

Om du börjar studera kan det finnas möjlighet att få ersättning i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning under tiden du studerar. Vi på Arbetsförmedlingen behöver bedöma om det är möjligt, innan du börjar studierna.

Utbildningsplikt – för dig i etableringsprogrammet som saknar utbildning


Om du saknar utbildning och deltar i etableringsprogrammet kan du omfattas av utbildningsplikt. Det innebär att du behöver utbilda dig för att öka dina möjligheter att få jobb och att du måste ansöka om studier hos komvux eller folkhögskola.


Utbildning kan öka dina chanser att få jobb. Risken för att bli utan arbete under en lång tid är större om du inte har utbildning. Många arbetsgivare har behov av arbetskraft, men har svårt att hitta personer med rätt utbildning. För att kunna få de jobb som finns kan du behöva studera. Det kan också vara så att du har en utbildning men att du behöver byta yrke för att öka dina möjligheter till arbete.

Om du omfattas av utbildningsplikt ska du studera

 • sfi (svenska för invandrare)
 • samhällsorientering och
 • grundläggande eller gymnasial nivå på komvux eller allmän kurs på folkhögskola. Exempel på vad du kan läsa är en yrkesutbildning, matematik eller en kurs som ger dig kunskap om hur du använder datorer och internet.

Utbildningsplikt gäller för dig som

 • deltar i etableringsprogrammet.
 • har kort utbildningsbakgrund.
 • behöver utbilda dig under tiden i etableringsprogrammet för att kunna få ett arbete.

Kort utbildningsbakgrund betyder att du inte har avslutat en gymnasieutbildning. Det kan till exempel vara att du har börjat men inte avslutat gymnasieskolan i ditt hemland. Eller om du bara gått grundskolan eller inte gått i skolan alls.

Obligatorisk aktivitet att söka utbildning

Du kommer att få en aktivitet i din handlingsplan när du omfattas av utbildningsplikt. Handlingsplanen hittar du när du loggar in på Mina sidor.

Aktiviteten är obligatorisk och heter:

 • Söka utbildning hos kommun eller folkhögskola

I aktiviteten står vad du ska göra. Du ska ansöka om studier på grundläggande eller gymnasial nivå hos komvux eller allmän kurs på folkhögskola. Du måste söka utbildningen före det datum som står i aktiviteten.

Om du får en plats på en utbildning ska du tacka ja till den och direkt meddela oss på Arbetsförmedlingen vilket datum studierna startar. Det är viktigt att du meddelar detta direkt för att vi ska kunna fatta beslut om att studier kommer att vara din aktivitet.

Aktivitetsrapportera

Varje månad ska du fylla i din aktivitetsrapport för att vi ska veta hur det går för dig. När du har uppmanats att söka utbildning kommer du få tre aktiviteter i din aktivitetsrapport som du ska svara på. Du klickar på ”jag har gjort aktiviteten” och fyller i vilket datum du har

 • sökt utbildning,
 • antagits till studier,
 • tackat ja till studier.

Vad händer om jag inte söker utbildning?

Om du inte söker utbildning hos komvux eller allmän kurs på folkhögskola eller söker för sent kan du få en varning eller avdrag på din etableringsersättning. Det betyder att du kan få lägre ersättning från Försäkringskassan. Om du har antagits till studier men inte tackar ja kan du också få avdrag på din etableringsersättning.

Ersättning när du deltar i etableringsprogrammet

Kontakta oss

Om du är osäker på vad du ska göra ring oss på 0771-416 416.

Om du deltar i etableringsprogrammet och behöver information på ett annat språk än svenska ringer du 0771-860 100.