Etableringsersättning

Etableringsersättning är pengar som du kan få när du deltar i etableringsprogrammet.

Hur gör jag för att få etableringsersättning?

När du är inskriven i etableringsprogrammet ansöker du om etableringsersättning hos Försäkringskassan. Enklast är att ansöka på Försäkringskassans webbplats. Här kan du också läsa mer om hur du ansöker och när pengarna betalas ut.

Försäkringskassan

Vad krävs för att få etableringsersättning?

När du deltar i etableringsprogrammet är det viktigt att du följer den planering du har tillsammans med oss. Det innebär till exempel att du behöver delta i de aktiviteter vi kommer överens om. Du behöver också vara aktiv och söka jobb om det ingår i din planering.

Du behöver rapportera dina aktiviteter varje månad och meddela om du blir sjuk. Om du behöver vara ledig måste du först få det godkänt av oss.

Hur mycket pengar får jag?

Under kartläggningsperioden får du 231 kronor per dag. När du är klar med kartläggningen och tillsammans med oss tagit fram din planering får du 308 kronor per dag. Du kan också ha rätt till olika tillägg:

  • Om du har barn kan du ha rätt till etableringstillägg.
  • Om du bor ensam kan du ha rätt till bostadsersättning.

Det är Försäkringskassan som beslutar om ersättningen och räknar ut hur mycket ersättning du har rätt till. Du kan läsa mer om vilka ersättningar som kan vara aktuella för dig på Försäkringskassans webbplats.

Försäkringskassan

Övriga ersättningar

Ersättning för resor och boende

Du kan få ersättning för kostnader för resor och boende om du till exempel ska delta i en utbildning på en annan ort än där du bor. Den här ersättningen ansöker du om hos oss. Det är vi som beslutar om ersättningen och räknar ut hur mycket pengar du har rätt till.

Lån för att köpa utrustning till hemmet

Du kan få låna pengar för att köpa saker till ditt hem, till exempel möbler och porslin. Hur mycket pengar du kan få låna beror bland annat på hur stor din familj är, hur stort ditt behov är och hur mycket pengar du själv har. Du ansöker om lånet hos CSN, som beslutar hur mycket pengar du får låna.

CSN hemutrustningslån

Frågor och svar

När betalas pengarna ut?

Försäkringskassan betalar ut pengarna den 26:e varje månad. För att du ska kunna få dina pengar den 26:e måste Försäkringskassan få din ansökan senast den 7:e varje månad.

Vad händer om jag blir sjuk?

Om du blir sjuk är det viktigt att du kontaktar oss redan den första dagen du är sjuk. Annars kan du förlora din etableringsersättning under de dagar då du är sjuk.

Om du blir sjuk

Vad händer om mitt barn blir sjukt?

Om du behöver stanna hemma för att ta hand om barn som blivit sjuka, är det viktigt att du kontaktar oss redan den första dagen.

Om du vårdar sjukt barn

Kan jag jobba samtidigt som jag deltar i etableringsprogrammet och får etableringsersättning?

Ja, du kan jobba när du deltar i etableringsprogrammet. Men din etableringsersättning minskas då med beloppet som du får i lön.

Kan jag få föräldrapenning samtidigt som jag får ersättning?

Ja, du kan få föräldrapenning när du deltar i etableringsprogrammet. Men din etableringsersättning minskas då med beloppet som du får i föräldrapenning.

Vem betalar min resa till Arbetsförmedlingen?

Du som har fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller anhörig, kan få resan till och från Arbetsförmedlingen betald. Det här gäller när du ska besöka oss första gången.

Vi kan hjälpa dig att boka din resa. Kontakta oss på 0771-416 416 för mer information.

Varning och minskad etableringsersättning

Om du inte följer den planering som vi har kommit överens om kan du få en varning, eller förlora din etableringsersättning under en eller flera dagar.

Varning eller minskad etableringsersättning