Etableringsersättning

Etableringsersättning är pengar som du kan få från Försäkringskassan när du deltar i etableringsprogrammet. Du kan även ha rätt till andra ersättningar.

Hur gör jag för att få etableringsersättning?

När du är inskriven i etableringsprogrammet ansöker du om etableringsersättning hos Försäkringskassan. Du ansöker för en månad i taget i efterskott. Enklast är att ansöka på Försäkringskassans webbplats. Där kan du också läsa mer om hur du ansöker och när pengarna betalas ut.

Ansök om ersättning från Försäkringskassan

Vad krävs för att få etableringsersättning?

När du deltar i etableringsprogrammet är det viktigt att du följer den planering du har tillsammans med oss. Det innebär till exempel att du behöver delta i de aktiviteter vi kommer överens om. Du behöver också vara aktiv och söka jobb om du inte kommit överens om något annat med oss.

Efter kartläggningsperioden behöver du lämna in en aktivitetsrapport varje månad där du skriver vilka aktiviteter du genomfört och alla jobb du har sökt. Det kan vara annonserade jobb, intresseanmälningar eller cv du lämnat till arbetsgivare, jobb som Arbetsförmedlingen har bett dig söka (anvisat) eller tipsat dig om. Du ska lämna in din aktivitetsrapport tidigast den 1:a och senast den 14:e varje månad.

Du behöver meddela oss om du blir sjuk eller vårdar sjukt barn och inte kan delta i ditt program. Om du behöver vara ledig måste du först få det godkänt av oss.

Hur mycket pengar får jag?

Under kartläggningsperioden får du 231 kronor per dag. När du är klar med kartläggningen och tillsammans med oss tagit fram din planering får du 308 kronor per dag. Du kan ansöka om pengar för varje dag som du deltar i etableringsprogrammet. Du kan också ha rätt till olika tillägg:

Om du deltar i etableringsprogrammet (Försäkringskassans webbplats)

Övriga ersättningar

Ersättning för resor och boende

Du kan få ersättning för kostnader för resor och boende om du till exempel ska delta i en utbildning på en annan ort än där du bor. Den här ersättningen ansöker du om hos oss. Det är vi som beslutar om ersättningen och räknar ut hur mycket pengar du har rätt till.

Lån för att köpa utrustning till hemmet

Du kan få låna pengar för att köpa saker till ditt hem, till exempel möbler och porslin. Hur mycket pengar du kan få låna beror bland annat på hur stor din familj är, hur stort ditt behov är och hur mycket pengar du själv har. Du ansöker om lånet hos CSN, som beslutar hur mycket pengar du får låna.

CSN hemutrustningslån

Frågor och svar

När betalas pengarna ut?

Försäkringskassan betalar ut pengarna den 26:e varje månad. För att du ska kunna få dina pengar den 26:e måste Försäkringskassan få din ansökan senast den 7:e varje månad.

Vad händer om jag blir sjuk?

Om du blir sjuk är det viktigt att du kontaktar oss redan den första dagen du är sjuk. Annars kan du förlora din etableringsersättning under de dagar då du är sjuk.

Om du blir sjuk

Vad händer om mitt barn blir sjukt?

Om du behöver stanna hemma för att ta hand om barn som blivit sjuka, är det viktigt att du kontaktar oss redan den första dagen.

Om du vårdar sjukt barn

Kan jag jobba samtidigt som jag deltar i etableringsprogrammet och får etableringsersättning?

Ja, du kan jobba när du deltar i etableringsprogrammet. Men din etableringsersättning minskas då med beloppet som du får i lön. Det är Försäkringskassan som gör den beräkningen.

Om du deltar i ett program (Försäkringskassans webbplats)

Kan jag få föräldrapenning samtidigt som jag får ersättning?

Ja, du kan få föräldrapenning när du deltar i etableringsprogrammet. Men din etableringsersättning minskas då med beloppet som du får i föräldrapenning. Det är Försäkringskassan som gör den beräkningen.

Om du deltar i ett program (Försäkringskassans webbplats)

Vem betalar min resa till Arbetsförmedlingen?

Du som har fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller anhörig, kan få resan till och från Arbetsförmedlingen betald. Det gäller när du ska besöka oss första gången.

Vi kan hjälpa dig att boka din resa. Kontakta oss för mer information.

Varning eller avstängning från ersättning

Om du inte följer villkoren för ersättning kan du få en varning eller bli avstängd från rätten till etableringsersättning under en eller flera dagar.

Varning eller avstängning från ersättning i program