Etableringsersättning

Etableringsersättning är pengar som du kan få från Försäkringskassan när du deltar i etableringsprogrammet. Du kan även ha rätt till andra ersättningar.

Hur gör jag för att få etableringsersättning?

När du är inskriven i etableringsprogrammet ansöker du om etableringsersättning hos Försäkringskassan. Du ansöker för en månad i taget i efterskott. Enklast är att ansöka på Försäkringskassans webbplats. Där kan du också läsa mer om hur du ansöker och när pengarna betalas ut.

Ansök om ersättning från Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

Vad krävs för att behålla min etableringsersättning?

För att du inte ska riskera att bli utan ersättning är det viktigt att du sköter ditt arbetssökande och tackar ja till de möjligheter du får så att du inte förlänger din arbetslöshet. Det innebär till exempel att du behöver följa den planering du har med oss och delta i möten och andra aktiviteter vi kommer överens om. Om du får stöd av våra leverantörer ska du också följa den planering ni gör.

Du behöver vara aktiv och söka jobb om det inte står något annat i din handlingsplan. Du ska också lämna in en aktivitetsrapport till oss mellan den 1:a och den 14:e varje månad.

Det är viktigt att du känner till alla villkor och hur din ersättning kan påverkas om du missköter ditt arbetssökande eller förlänger din arbetslöshet.

Villkor för din ersättning i program

Du behöver meddela oss om du blir sjuk eller vårdar sjukt barn och inte kan delta i ditt program. Om du behöver vara ledig måste du först få det godkänt av oss.

Om du blir sjuk

Om du vårdar sjukt barn

Hur mycket pengar får jag?

Under kartläggningsperioden får du 231 kronor per dag. När du är klar med kartläggningen och tillsammans med oss tagit fram din planering får du 308 kronor per dag. Du kan ansöka om pengar för varje dag som du deltar i etableringsprogrammet. Du kan också ha rätt till olika tillägg:

Om du deltar i etableringsprogrammet (forsakringskassan.se)

Övriga ersättningar

Du kan få ersättning för kostnader för resor och boende om du till exempel ska delta i en utbildning på en annan ort än där du bor. Den här ersättningen ansöker du om hos oss. Det är vi som beslutar om ersättningen och räknar ut hur mycket pengar du har rätt till.

Frågor och svar

När betalas pengarna ut?

Försäkringskassan betalar ut pengarna den 26:e varje månad. För att du ska kunna få dina pengar den 26:e måste Försäkringskassan få din ansökan senast den 7:e varje månad.

Vad händer om jag blir sjuk?

Om du blir sjuk är det viktigt att du kontaktar oss redan den första dagen du är sjuk. Annars kan du förlora din etableringsersättning under de dagar då du är sjuk.

Om du blir sjuk

Vad händer om mitt barn blir sjukt?

Om du behöver stanna hemma för att ta hand om barn som blivit sjuka, är det viktigt att du kontaktar oss redan den första dagen.

Om du vårdar sjukt barn

Kan jag jobba samtidigt som jag deltar i etableringsprogrammet och får etableringsersättning?

Ja, du kan jobba när du deltar i etableringsprogrammet. Men din etableringsersättning minskas då med beloppet som du får i lön. Det är Försäkringskassan som gör den beräkningen.

Om du deltar i ett program (forsakringskassan.se)

Kan jag få föräldrapenning samtidigt som jag får ersättning?

Ja, du kan få föräldrapenning när du deltar i etableringsprogrammet. Men din etableringsersättning minskas då med beloppet som du får i föräldrapenning. Det är Försäkringskassan som gör den beräkningen.

Om du deltar i ett program (forsakringskassan.se)

Vem betalar min resa till Arbetsförmedlingen?

Du som har fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller anhörig, kan få resan till och från Arbetsförmedlingen betald. Det gäller när du ska besöka oss första gången.

Vi kan hjälpa dig att boka din resa. Kontakta oss för mer information.