Lönebidrag

Om du har en funktionsnedsättning kan du få ett jobb som är anpassat efter dina förutsättningar. Samtidigt kan din arbetsgivare få ekonomiskt bidrag till din lön.

Vad

Lönebidrag är ett ekonomiskt bidrag till din arbetsgivare som en kompensation för att arbetsgivaren anpassar jobbet och arbetsplatsen efter dina förutsättningar. Det finns tre typer av lönebidrag:

  • Lönebidrag för utveckling i anställning – för att utveckla din kompetens och arbetsförmåga så att du lättare kan få jobb eller börja studera i framtiden.
  • Lönebidrag för anställning – för att öka dina möjligheter att få och behålla ett jobb som passar din kompetens och dina färdigheter.
  • Lönebidrag för trygghet i anställning – för dig med behov av ett långvarigt stöd för att få och behålla ett jobb.

Du kan jobba både hos privata och offentliga arbetsgivare. Du kan vara tillsvidareanställd eller ha en tidsbegränsad anställning och du kan jobba antingen heltid eller deltid.

Ett första beslut om lönebidrag omfattar högst ett år. Om du behöver anpassning under längre tid kan vi förlänga beslutet. På sikt är målet att din anställning övergår till en anställning utan ekonomiskt stöd till arbetsgivaren.

För vem

Du kan få en anställning med lönebidrag om du är arbetssökande med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Du behöver vara inskriven som arbetssökande hos oss.

Så här fungerar det

  • Vi gör en bedömning utifrån din aktuella situation och dina förutsättningar innan vi fattar beslut om lönebidrag.
  • Vi bedömer tillsammans med dig och arbetsgivaren om arbetsplatsen är lämplig och om arbetsuppgifterna passar dig.
  • Vi skriver en överenskommelse med dig och arbetsgivaren och samråder med facket. I överenskommelsen ska det stå vilka arbetsuppgifter du får. Kompetensutveckling, handledning, och anpassning av arbetet är exempel på sådant som kan ingå i överenskommelsen.
  • Vi gör en plan för hur du kan öka din arbetsförmåga och hur arbetsgivaren på sikt inte ska behöva något lönebidrag för din anställning.

Vi följer regelbundet upp anställningen med lönebidrag och vi är ett stöd för både dig och arbetsgivaren.

Lön

Du har rätt till lön och andra anställningsförmåner som står i kollektivavtalet som finns i branschen.

Anställningsskydd

Arbetsgivaren förbinder sig att erbjuda kollektivavtalade anställningsförmåner.

Så här tar du nästa steg

Kontakta oss

Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.

Bedömning

Tillsammans kartlägger vi din situation. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.

Beslut

Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. Vem som har rätt till ett stöd regleras ytterst av regeringen.