Folkhögskola

På folkhögskolan kan du läsa in ämnen eller kurser på grundskole- eller gymnasienivå. Här finns även utbildningar inriktade på olika intresseområden.

Vad

  • Allmänna kurser. Ett alternativ till komvux. Utbildning på grundläggande nivå, samt utbildning på gymnasial nivå som kan ge en fullständig gymnasieexamen. Du kan även läsa enstaka kurser som du behöver för att lättare få jobb. Folkhögskolans kurser kan ge behörighet till högskola och universitet.
  • Särskilda kurser med olika profilämnen, till exempel konst eller musik. Med dessa kurser läser man dock inte in grundskoleutbildning eller gymnasieutbildning. 

Hur

  • Du studerar i mindre grupper och lärandet sker ofta genom samtal och gemensamt lärande i grupp. Det är vanligt att arbeta i projekt.
  • Utbildningen anpassas efter deltagarnas förkunskaper och erfarenheter.
  • Vissa skolor och kurser erbjuder boende på internat. Det ger både studiero och social gemenskap.
  • Vissa kurser går att läsa på distans.
  • På allmän kurs får du ett studieomdöme istället för betyg. Om du sedan vill studera vidare på högskola söker du i en särskild urvalsgrupp för studerande från folkhögskola.

Längd

På folkhögskolan kan du läsa allt från kortare sommarkurser till utbildningar på upp till fyra år. 

Om du deltar i något av våra program

När du deltar i etableringsprogrammet kan du läsa grundskole- eller gymnasieutbildning på folkhögskola.

Studiestöd för utbildning på grundskole- och gymnasienivå

Om du behöver hjälp med att förbereda dig inför studier på grundskola eller gymnasium finns det möjlighet att läsa studiemotiverande folkhögskolekurs.

Studiemotiverande kurs på folkhögskola