Ett jämställt och rättvist land

I Sverige ska kvinnor och män ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Samhället ska också vara fritt från diskriminering.

Ja! till jämställdhet

Sverige strävar efter jämställdhet inom livets alla områden. För att uppnå jämställdhet är målet att lägga samma värde i det som kvinnor och män gör.

Riksdagen har bestämt att samhället i Sverige ska bli mer jämställt. Det innebär bland annat att

 • kvinnor och män kan påverka politiska beslut på samma sätt
 • kvinnor och män kan utbilda sig och tjäna pengar på samma sätt som ger ekonomisk självständighet livet ut
 • kvinnor och män ska ha samma möjligheter att ta hand om barn och att dela på ansvaret för det obetalda arbetet som behöver göras hemma
 • mäns våld mot kvinnor upphör
 • kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt att bestämma över sina egna kroppar.

Sveriges jämställdhetsarbete (jamstalldhetsmyndigheten.se)

Nej! till diskriminering

I Sverige finns ett skydd mot diskriminering. Diskriminering betyder att någon blir behandlad sämre än andra.

Det är förbjudet om det beror på:

 1. kön
 2. könsidentitet eller könsuttryck
 3. etnisk tillhörighet
 4. religion eller annan tro
 5. funktionsnedsättning
 6. sexuell läggning
 7. ålder.

Alla arbetsplatser och skolor måste ha en plan mot diskriminering. Du kan anmäla den som diskriminerar till diskrimineringsombudsmannen (DO).

DO - Diskrimineringsombudsmannen (do.se)

Rättigheter och skyldigheter

Du har både rättigheter och skyldigheter på din arbetsplats och mot din arbetsgivare. Frågor om vad gäller för dig som arbetstagare och för din arbetsgivare kallas arbetsrätt.

Rättigheter och skyldigheter