Країна, де панують рівність і справедливість

У Швеції жінки та чоловіки мусять мати однакові права, обов'язки й можливості. Крім того, суспільство має бути вільним від проявів дискримінації.

Скажемо «Так!» рівноправності

Швеція прагне до забезпечення рівноправності у всіх сферах життя. Щоб забезпечити гендерну рівність, потрібно однаково цінити діяльність чоловіків і жінок.

Парламент вирішив, що суспільство в Швеції має стати більш рівноправним. Це, зокрема, означає, що:

 • жінки та чоловіки можуть однаково впливати на політичні рішення;
 • жінки та чоловіки можуть отримувати освіту й заробляти гроші на однакових умовах, щоб бути фінансово незалежними впродовж усього життя;
 • жінки та чоловіки мусять мати рівні можливості по догляду за дітьми й виконувати однаковий обсяг неоплачуваної хатньої роботи;
 • насильство чоловіків над жінками має бути повністю викоренено;
 • жінки та чоловіки, дівчатка й хлопчики мусять мати однакове право розпоряджатися своїм тілом.

Управління з питань гендерної рівності (Jämställdhetsmyndigheten) — про роботу щодо забезпечення рівності у Швеції

Скажемо «Ні!» дискримінації

У Швеції забезпечений захист від проявів дискримінації. Дискримінація означає, що з кимось поводяться гірше, ніж з іншими.

Дискримінація на зазначених нижче підставах суворо заборонена:

 1. стать;
 2. гендерна ідентичність і гендерне самовираження;
 3. етнічна приналежність;
 4. релігія або інші вірування;
 5. інвалідність;
 6. сексуальна орієнтація;
 7. вік.

На всіх підприємствах і у всіх навчальних закладах має бути власний план боротьби з дискримінацією. Про будь-які прояви дискримінації можна повідомляти до Управління омбудсмену з питань дискримінації (Diskrimineringsombudsmannen, DO).

DO — Управління омбудсмену з питань дискримінації

Права та обов'язки

У працівників є як права, так і обов'язки — на робочому місці й по відношенню до роботодавця. Відносини працівників і роботодавців регулює трудове право.

Права та обов'язки