Starta eget, stöd till start av näringsverksamhet

Du som är arbetssökande och har goda förutsättningar att driva ett företag kan i vissa fall få stöd och hjälp när du startar ditt företag. I början av verksamheten får du bidrag i form av aktivitetsstöd.

Vad

Stöd till start av näringsverksamhet är för dig som vill starta ett företag, på egen hand eller tillsammans med andra. Förutsättningen för att du ska få stödet är att din affärsidé är lönsam och kan försörja dig på lång sikt.

För vem

Du behöver vara inskriven som arbetssökande hos oss. Du behöver också uppfylla följande:

  • Du har fyllt 18 år.
  • Du är arbetslös eller riskerar att bli det. Det finns dock undantag för stödområden i glesbygdskommuner.
  • Du har en affärsidé som på sikt kan leda till att du kan leva på ditt företag.

Så här fungerar det

Om du har en affärsidé behöver du först göra en affärsplan. Du hittar mer information om hur du gör en affärsplan och driver ett företag på verksamt.se.

Verksamt.se - starta och driva företag

Vi bedömer sedan din affärsplan och vilka förutsättningar du har att driva ett företag. Vi utgår från dina erfarenheter och dina övriga förutsättningar för att driva eget företag. Vi tar också hänsyn till hur arbetsmarknaden och konkurrensen ser ut inom din bransch.

Du som vill starta eget kan i vissa fall få göra praktik för att öka din erfarenhet inom den bransch som du ska driva ditt företag. Om du inte har drivit företag tidigare kan vi i vissa fall erbjuda informationsträffar, rådgivning och nyföretagarkurs. På nyföretagarkursen kan du få hjälp med att beskriva din affärsidé, upprätta en budget för företaget och lära dig om skatter, bokföring, marknadsföring med mera.

Ekonomiskt stöd

Du har rätt till aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning.

Försäkring

Du är inte försäkrad genom aktivitetsstödet. Du måste alltså själv se över ditt försäkringsskydd.

Så här tar du nästa steg

Kontakta oss

Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.

Bedömning

Tillsammans kartlägger vi din situation. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.

Beslut

Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. Vem som har rätt till ett stöd regleras ytterst av regeringen.