Starta eget, stöd till start av näringsverksamhet

Qofka adigoo kale ah oo shaqo-raadsade ah oona leh karti u ku maareeyo shirkad waxaa lagu siin karaa Kaalmo-dhaqaaleed lagu bilaabo dhaqdhaqaaq ganacsi, taasoo loo yaqaanno Kaalmo-dhaqaaleed lagu bilaabo dhaqdhaqaaq ganacsi. Kaalmo-dhaqaaleedka caadi ahaan waxaa la bixiyaa ugu badnaaantii 6 bilood, laakin safmarka Corona awgiis waxaa laga dhigay 12 bilood.

Waa maxay

Taageero-dhaqaaleedka bilaabista dhaqdhaqaaqa ganacsiga waxaa loogu talagalay qofka rabo in u shirkad aasaaso ama dad kale la wada aasaaso. Mala-awaalka taageerada lagu helo waxaa weeyaan, in fikradda ganacsiga ay leedahay mala-awaal heer sare ah oo miro dhaliso, taasoo muddo kaddib ku noolan karto dhaqaale ahaan. Taageero laguma siin karo haddii laanta ganacsiga aad ku talo jirto inaad ka ganacsato, si fudud aan lagu heli karin shaqaale karti-xirfadeed leh.

Yaa loogu tala galay

Waa in shaqolaawe ahaan Xafiiska shaqada iska diiwan geliso.

Waa inaad buuxin karto shuruudaha soo socda oo lagu qaato taageero-dhaqaaleedka bilaabista dhaqdhaqaaqa ganacsiga, (stöd till start av näringsverksamhet), 2021:

  • Waa in aad buuxisay 18 sano.
  • Waa in wax dayn ah aan lagugu lahayn, taasoo ka diiwan gashan Hay'adda Dayn-uruurinta [Kronofogdemyndigheten] oona aynan jirin tacliiqa dayn iska bixinta [ betalningsanmärkning] laga diiwangeliyay.
  • Inaad shaqo la’aan tahay ama halis ugu jirto inaad noqoto.. Nidaamyada ma khuseeyo dadka ku nool degmooyinka ku yaalaan waqooyiga iyo bartamaha dalka Iswiidan.
  • Haddii aad leedahay fikrad ganacsi oona ku talo jirto inaad shirkad aasaasto, laakin aadan weli bilaabin dhaqdhaqaaqa noocaas ah.
  • Aadan weli lahayn shirkad, aadan maamule ka ahayn, ka tirsanayn guddiga maareyeyaasha ama ahayn milkiyeha. Haddii berri hore shirkad aad lahaan jirtay, waa in aad ciribtirtay ugu yaraan hal sano kahor.

Sidan ayey wuxu u shaqeeyaan

Haddii aad hayso fikrad ganacsi, waa in marka hore qorta qorshaha ganacsiga kaddib sameeyaa miisaniyadda shirkadda. Warbixin dheeraad oo ku saabsan sida qorshaha ganacsiga loo qoro oona loo maareeyo, waxaad ka aqrisan kartaa barta internetka verksamt.se.

Verksamt.se - bilaabista iyo maaraynta shirkad

Kaddib waxaan qiimayn doonaa qorshahaaga ganacsiga iyo mala-awaaladaada aad ku maarayn karto shirkad. Waxaan ka duuleynaa khibradahaaga iyo duruufaha kale si aad u waddid shirkad. Waxaan sidoo kale tixgelin siineynaa sida suuqa shaqada iyo tartanku u muuqdaan xagga faracaaga.

Qofka adigoo kale ah oo ku talo jiro in uu ganacsasho bilaabo, wuxuu mararka qaarkood heli karaa tababar, ee uu ku kordhiyo khibradda laan-xirfadeedka u ku talo jiro in uu dhaqdhaqaaq ka sameeyo. Haddii kahor aadan shirkad maarayn, waxaad heleysaa fursad aad ugu qaybgasho kulamada warbixinada, talo-siin iyo koorsooyinka shirkadaha cusub. Koorsooyinka shirkadaha cusub waxaa lagu siin karaa caawinaad aad ku qeexdo fikradda ganacsiga, ku qorto qorshaha ganacsiga, sameeyso miisaniyadda shirkadda oona ku barato arrimaha canshuuraha, xisaabinta, suuq-gelinta iwm.

Waxaa kaloo heli kartaa taageerada qof hageha/la taliye [mentor] ah, kaasoo bilowga ku siin doono hagid, talo iyo caawinaad.

Qof turjubaan ayaa ku caawini karo haddii loo baahdo warbixinta awgeed.

Gunnooyinka iyo shuruudaha

Markii taageeradaan lagu siinayo waxaad ka qaybgalaysa barnaamij. Xaaladdaas waxaad gunnada ka dalban kartaa Khasnadda caymiska bulshada [Försäkringskassan]. Halkaan waxaad ka aqrisan kartaa warbixin dheeraad oo ku saabsan sida gunnada loo codsado, iyo shuruudaha u degsan ka qaybgelista barnaamijyada.

Markii aad ka qaybgalayso barnaamij

Haddii aad la dhiban tahay itaaldarro la xaqiijiyay, waxaad biloowga codsan kartaa taageero-dhaqaaleed oo dheeraad ah.

Taageero-dhaqaaleedyada kharashyada bilaabista dhaqdhaqaaq ganacsiga

Su´aalaha caadi ahaan lays waydiiyo iyo jawaabtooda

Ilaa intee ayaan shaqolaawe ahaa kahor inta aan codsan taageerada bilaabista dhaqdhaqaaq-ganacsiyeedka?

Shuruudo xiriir la leh muddada shaqo la`aanta ma jiraan, laakin inaad noo muujin karto in Xafiiska Shaqada aad shaqo ka raadsatay laakin aadan ku guulaysan. Waxaa muhim ah fikradda aasaasida shirkadda lagu qiimeeyo in ku siin doonto fursad ka wanaagsan tan shaqo sii raadsashada.

Muddada taageerada bilaabista dhaqdhaqaaqa-ganacsiyeedka lay siinayo ma ku qasban nahay in aan shaqo kale raadsado?

Waxaa muhim ah in muddada taageerada bilaabista dhaqdhaqaaqa-ganacsiyeedka aad sii wado shaqo raadsashada, oona Qoraalka wargelinta dhaqdhaqaaqyada shaqada [aktivitetsrapporten] u soo dirto Xafiiska Shaqada bil kasta.

Waa maxay macnaha Taageerada bilaabista dhaqdhaqaaq-ganacsiyeedka?

Waxaa lagu siin doonaa fursad isku diyaariso hirgelinta shirkaddaada waxaana bil kasta lagu siin doonaa taageero-dhaqaaleed.

Waxaa kaloo lagu siin doonaa talo xiriir la leh arrimaha u baahan inaad ka fekerto kahor iyo muddada bilaabista ganacsiga ee Xafiiska Shaqada. Tan kale waxaa hagid ku siin karo qof hageha/la taliyeha [mentor] ah, kaasoo loo yaqaanno [mentorstöd].

Sidee baa lagu dalbada Taageerada bilaabista dhaqdhaqaaq-ganacsiyeedka?

  • Marka hore waa in adiga iyo Xafiiska Shaqada waa in ka arrrinsataan xaaladda suuqa shaqada ka jirta dhinacaaga, sida shaqo helis ama aasaasida shirkad. Kaddib waxaan wadajir ugu arrisan doonaa haddii aasaasida shirkad u yahay habka ugu dhaqsida badan ee aad dhaqaale ahaan isku filnaan karto.
  • Markaas kaddib haddii aan arrintaada ku qiimayno waxtar, waa inaad fikradda ganacsiga ku soo qeexdo qorshaha ganacsiga oona dejiso miisaaniyad, kaddib qiimayn awgeed anaga nagu soo wareejiso.
  • Ulajeedada qiimaynta laga leeyahay ayaa waxay tahay in adiga iyo maamulka Xafiiska Shaqada, isku aragti ka noqotaan sida aasaasida shirkadda mustaqbilka ku suurtagelin doonto helida isku fillaansho dhaqaaleed.

Sidee baa ku ogaan karaa in Taageerada bilaabista dhaqdhaqaaq-ganacsiyeedka lay siin doono maxaana kaddib dhici doono?

Anaga ayaa kula soo xiriir doono kaddib markii aan qiimayno qorshaha ganacsiga iyo miisaniyadda ganacsigaaga. Haddii aan ku oggolanno waxaad ku dhaqaaqi kartaa diiwaan-gelinta shirkladda iyo codsashada ruqsadaha ganacsiga awgiis aad u baahan tahay. Kaddib Xafiiska Shaqada wuxuu go’aan ka gaari doonaa Taageerada bilaabista dhaqdhaqaaq-ganacsiyeedka iyo haddii/goorta aad ku dhaqaaqi kartoaasaasida shirkadda.

Ilaa intee in la eg ayaa taageerada bilaabista dhaqdhaqaaq-ganacsiyeedka lay siin doonaa?

Kaalmo-dhaqaaleedka caadi ahaan waxaa la bixiyaa ugu badnaaantii 6 bilood, laakin safmarka Corona awgiis waxaa laga dhigay 12 bilood. Haddii aad ka qaybgasho barnaamijka damaanada shaqada iyo horumarka waxaa taageerada qaadan doontaa 450 maalmood. Markii ay ka dhammaadaan waxaad taageero-dhaqaaleed ka dalban kartaa maamulka degmada aad degan tahay.

Kaddib markii layga ciribtiro Taageerada bilaabista dhaqdhaqaaq-ganacsiyeedka maxaa dhici doono?

Kahor inta taageerada ay ka dhamaanin waa inaad go`aan ka gaarta haddii aad siii wadayso ganacsiga ama haddii aad ciribtirayso oo aad bilaabayso shaqo raadsasho. Haddii aad go`aansato sii wadista ganacsashada waxaa laga saari doonaa diiwaanka Xafiiska Shaqada.

Sidan ayaad u qaadeysaa tallaabta xigta

Nala soo xiriir

Is diyaari si aad u sheegi kartid sababta ay taageeradu kor ugu qaadeyso fursadahaaga ku aaddan shaqada.

Qiimeyn

Si wadajir ah ayaan xaaladda sawir isagala qaadaneynaa. Qof ka shaqeeya xafiiska xiriirka shaqada ayaa qiimeynaya in taageeradu ay tahay qaab fiican oo kor u qaadeysa fursadahaaga ku aaddan shaqada.

Go’aan

Taageerada aan ku siin karno waxay ku xirantahay sida adiga xaaladdaadu u muuqato. Cidda taageerada xaqa u leh waxaa kor ka go’aamineysa xukuumadda.

Ka raadi halkan caawimaad dheeraad ah