Bidrag för personligt biträde

Du kan få stöd och hjälp av en person på din arbetsplats om du har en funktionsnedsättning. Din arbetsgivare får då ett bidrag för att avsätta personal för detta.

Vad

Syftet med bidrag för personligt biträde är att underlätta för dig att få och behålla ett jobb. Bidraget kan också göra det lättare för dig att delta i ett program eller i skolans praktiska arbetslivsorientering. Även du som är egen företagare och har en funktionsnedsättning kan få bidrag för personligt biträde.

Det personliga biträdet fungerar som ett stöd för dig i samband med återkommande arbetsuppgifter eller arbetssituationer som du inte klarar av på egen hand.

Det är vi som betalar ut bidraget till din arbetsgivare. Bidraget är högst 60 000 kronor per år. Är du egen företagare och har en funktionsnedsättning som medför stora kommunikationssvårigheter kan du få bidrag upp till 120 000 kronor per år.

Din arbetsgivare eller du som är egen företagare kan få bidrag för personligt biträde så länge du behöver stöd för att klara dina arbetsuppgifter.

För vem

Din arbetsgivare kan få bidrag om du har en funktionsnedsättning om:

  • Du har eller ska få ett jobb där du behöver personligt stöd för att klara dina arbetsuppgifter.
  • Du går i gymnasiet och behöver personligt stöd för att kunna delta i praktisk arbetslivsorientering.
  • Du behöver personligt stöd för att kunna delta i ett program eller arbetslivsinriktad rehabilitering.

Så här fungerar det

  • Om du inte är inskriven på Arbetsförmedlingen behöver du skriva in dig för att kunna ta del av bidraget.
  • Vi behöver ett underlag från din arbetsgivare som visar att du behöver ett personligt biträde.
  • Vi gör en utredning och beslutar hur stort bidraget ska bli.

Så här tar du nästa steg

Kontakta oss

Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.

Bedömning

Tillsammans kartlägger vi din situation. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.

Beslut

Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. Vem som har rätt till ett stöd regleras ytterst av regeringen.