Bidrag för personligt biträde

شما در صورتی که ناتوانی خاصی دارید، میتوانید به دلیل معلولیّت از شخصی در محل کار خود کمک و یاری بگیرید. کارفرمای شما در این صورت کمک هزینه ای برای در نظر گرفتن فردی بدین منظور دریافت خواهد کرد.

منظور از این چیست

هدف از bidrag för personligt biträde این است که پیدا کردن و نگاه داشتن یک شغل را برای شما تسهیل کند. این کمک هزینه همچنین می تواند شرکت کردن شما را در یک دوره و یا دوره های عملی گرایش در زندگی کاری در مدرسه را تسهیل کند. حتّی شما که صاحب شرکت خود هستید و معلولیّتی دارید میتوانید برای داشتن دستیار شخصی کمک هزینه دریافت کنید.

دستیار شخصی به عنواان کمکی برای شما در انجام وظایف و یا شرایط کاری تکراری که شما به تنهائی قادر به انجام آنها به نیستید عمل می کند.

این ما هستیم که این کمک هزینه را به کارفرما می پردازیم. این کمک هزینه حداکثر 60000 کرون در سال است. در صورتی که شما شرکت خصوصی خود را دارید و معلولیّتی دارید که باعث مشکلات بزرگ در ارتباطات شما می شود میتوانید تا سقف 120000 کرون کمک هزینه دریافت کنید.

کارفرمای شما و یا خود شما که صاحب شرکت هستید میتوانید تا زمانی که برای انجام وظایف شخصی خود نیاز به کمک دارید برای دستیار شخصی کمک هزینه دریافت کنید.

این مورد برای چه کسانی است

در صورتی که توانائی کاری شما به دلیل معلولیّت پائین آمده باشد، کارفرماس شما در شرایط زیر می تواند درخواست کمک هزینه کند:

  • شما کاری دارید و یا میخواهید شروع کنید که در آن برای انجام وظایف کاری نیاز به دستیار شخصی دارید.
  • شما به دبیرستان می روید و برای دوره های عملی گرایش در زندگی کاری نیاز به دستیار شخصی دارید.
  • شما برای شرکت در یک برنامه و یا توانبخشی مربوط به کار نیاز به دستیار شخصی دارید.

چگونگی این کمک ها

  • اگر شما از قبل در اداره كاريابي ثبت نام نشده ايد، شما نياز داريد كه اسم خود را بنويسيد براي اينكه بتوانيد شامل کمک مالی بشوید.
  • ما نياز به اساس نامه از كارفرماي شما داريم كه نشان دهد شما نياز به نماينده رسمي شخصي داريد.
  • ما بررسی های لازم را انجام می دهیم و بر اساس آن میزان کمک هزینه را تعیین می کنیم.

گام بعدی

با ما تماس بگیرید

توضیحات خود را برای شرح دلائل واجد شرایط یودن برای این پشتیبانی برای بالا بردن فرصت های شغلی خود آماده کنید.

ارزیابی

ما با هم وضعیّت شما را بررسی می کنیم. یکی از کامندان کاریابی ادارۀ کار مناسب بودن این پشتیبانی برای شما برای بالا بردن امکانات شغلی شما را بررسی می کند.

تصمیم گیری

پشتیبانی ارائه شده توسط ما به وضعیّت شما بستگی دارد. واجد شرایط بودن افراد برای پشتیبانی های مختلف در اصل توسط سیاست های دولت تعیین می شود.

پشتیبانی/کمک های بیشتری پیدا کنید