Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare

Ett anpassat jobb för dig som har en funktionsnedsättning.

Vad

Ett skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare är ett tidsbegränsat jobb som är anpassat efter dina förutsättningar. Den som anställer dig får samtidigt ett bidrag till din lön. Målet med ett skyddat arbete är att du ska utveckla din arbetsförmåga och därmed förbättra möjligheterna till ett jobb.

Du kan ha ett skyddat arbete i upp till 12 månader. Om vi bedömer att du behöver fortsatt stöd kan det skyddade arbetet förlängas.

För vem

Ett skyddat arbete är för dig som har en funktionsnedsättning. Du behöver vara inskriven som arbetssökande hos oss. Du måste också uppfylla något av följande:

  • Du har en kognitiv funktionsnedsättning eller har nedsatt arbetsförmåga på grund av missbruks- eller beroendeproblem.
  • Du har rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade.
  • Du har inte jobbat tidigare eller har varit borta från arbetslivet under lång tid på grund av svår psykisk sjukdom.

Så här fungerar det

  • Det är vi som tillsammans med dig och arbetsgivaren bedömer om en arbetsplats är lämplig och vilka arbetsuppgifter som passar dig.
  • Vi skriver en överenskommelse med dig och arbetsgivaren och samråder med facket. I överenskommelsen står det vilka arbetsuppgifter du ska ha och vilket slags stöd och handledning du behöver.
  • Arbetsgivaren ansvarar sedan för att du kommer igång med ditt nya jobb och att du får det stöd som du behöver.

Vi följer regelbundet upp hur det går för dig och vi är ett stöd för både dig och arbetsgivaren.

Lön

Du har rätt till den lön och de anställningsförmåner som står i arbetsgivarens kollektivavtal eller som motsvarar branschens lönenivåer.

Anställningsskydd

Arbetsgivaren förbinder sig att erbjuda kollektivavtalade anställningsförmåner.

Så här tar du nästa steg

Kontakta oss

Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.

Bedömning

Tillsammans kartlägger vi din situation. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.

Beslut

Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. Vem som har rätt till ett stöd regleras ytterst av regeringen.