Jobba inom Samhall

Med ett jobb inom Samhall får du möjlighet att utveckla din arbetsförmåga och din yrkeskompetens. Du får stöd och handledning under tiden.

Vad

Samhall är ett svenskt statsägt aktiebolag med uppdrag att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten för personer med funktionsnedsättning. Målet med ett jobb inom Samhall är att du ska utveckla din arbetsförmåga och din yrkeskompetens. På sikt ska du kunna få ett arbete hos en annan arbetsgivare.

För vem

Är du inskriven som arbetssökande hos oss och har funktionsnedsättning som påverkar din arbetsförmåga? Då kan Samhall vara rätt arbetsplats för dig. Du får möjlighet att utvecklas i arbete och på sikt öka dina möjligheter till anställning hos en annan arbetsgivare. Om du är under 30 år är du prioriterad för en tidsbegränsad anställning hos Samhall.

Jobba inom Samhall

film
/

2 minuter 49 sekunder

I den här filmen får du veta hur det är att jobba inom Samhall.

Så här fungerar det

Det är vi på Arbetsförmedlingen som bedömer om du kan få en anställning på Samhall. Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut.

  • Om du är intresserad av att jobba på Samhall börjar du med att berätta det för en arbetsförmedlare. Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.
  • Tillsammans kartlägger vi din situation. Uppfyller du villkoren för en anställning hos Samhall kan det bli aktuellt med ett besök där. Då får du veta mer om hur det är att jobba och utvecklas på Samhall.
  • Om vi bedömer att Samhall är rätt för dig kan en anställning bli aktuell när det finns en ledig plats. Då gör vi en överenskommelse med dig och Samhall där vi bland annat beskriver vilket mål du har med din anställning, vilka olika steg du behöver ta för att utvecklas och vilket stöd som du kan behöva.
  • Under hela din anställning kommer din chef att uppmuntra, utmana och stötta dig. Målet är att du en dag ska vara redo att ta nästa steg och gå vidare till en anställning hos en annan arbetsgivare.

Lön

När du är anställd på Samhall får du lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtal.

Anställningsskydd

Samhall förbinder sig att erbjuda kollektivavtalade anställningsförmåner.

Så här tar du nästa steg

Kontakta oss

Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.

Bedömning

Tillsammans kartlägger vi din situation. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.

Beslut

Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. Vem som har rätt till ett stöd regleras ytterst av regeringen.