Inför planeringssamtalet

När du har skrivit in dig hos oss är nästa steg att planera vad du behöver göra för att så snabbt som möjligt hitta ett jobb eller påbörja studier. Det första mötet med oss är ett planeringssamtal där vi tillsammans gör en handlingsplan. För att det ska bli bra är det viktigt att du förbereder dig. Samtalet sker oftast på telefon eller på plats hos Arbetsförmedlingen.

Vad händer på planeringssamtalet?

På mötet går du och en arbetsförmedlare bland annat igenom:

  • dina kompetenser
  • vilka jobb du söker
  • vilket stöd du kan få av oss
  • vad du själv kan göra för att nå dina mål.

Vi går också igenom om det finns något som gör att du kan behöva extra stöd och hjälp för att kunna söka jobb och arbeta. Till exempel om du har en funktionsnedsättning, diagnos eller problem med din hälsa. Vi gör i så fall en bedömning av vilka stöd du behöver för att arbeta.

Hjälp för arbetssökande med funktionsnedsättning eller ohälsa

Boka om tiden för planeringssamtalet

Har du fått förhinder, till exempel på grund av jobbintervju eller arbete, måste du boka om tiden för ditt första planeringssamtal. Logga in på Mina sidor för att omboka och välja en ny tid. Vid sjukdom eller vab kan du inte själv boka om ditt möte utan måste då ringa oss för att meddela förhinder och för att få en ny tid. Du måste också ringa oss om du vill avboka mötet.

Boka om tiden på Mina sidor

Vi skapar en handlingsplan för ditt jobbsökande

Under planeringssamtalet går du och arbetsförmedlaren igenom vad du behöver göra för att få ett jobb eller börja studera så snart som möjligt. Vi pratar om arbetsmarknaden för de jobb som du söker, vilket stöd du behöver och vilka aktiviteter du ska genomföra. Arbetsförmedlaren skriver ned det ni kommer fram till i en handlingsplan som du kan ta del av på Mina sidor.

Vi på Arbetsförmedlingen ansvarar för att din handlingsplan är aktuell. Den ska förnyas när det behövs eller minst var sjätte månad. Det kan vara när en aktivitet avslutas och en annan börjar, eller om ditt behov av stöd har förändrats.

Om du framöver kommer att få stöd av en av våra leverantörer delar vi även handlingsplanen med dem.

När du inte behöver ett planeringssamtal

Om du vid inskrivningen vet med säkerhet att du kommer ha ett arbete eller ha påbörjat studier inom tre månader behöver du inte ha ett planeringssamtal. Då använder du enbart våra digitala tjänster och får en handlingsplan som skapas automatiskt utifrån den information du lämnar vid inskrivningen. Den hittar du på Mina sidor.

Se webbinarium om hur du skriver in dig

Så här kan du förbereda dig inför mötet

Fundera på vad du vill jobba med och uppdatera ditt cv. Vilka jobb kan du tänka dig att söka direkt? Behöver du komplettera din utbildning eller dina erfarenheter? Tänk igenom dina mål, och hur vägen till ett jobb kan se ut. Skriv ner dina tankar om nästa steg. Tänk också igenom och skriv ner vilka frågor du har till oss.

Tips på saker du kan göra inför planeringssamtalet:

Formulera mål och delmål för ditt jobbsökande

Skriva en jobbansökan: cv och personligt brev

Gå in på Platsbanken och se om du hittar lämpliga jobb att söka

Skapa en profil och bli hittad av arbetsgivare som söker personal

Delta på våra webbinarier och lyssna på våra jobbpoddar

Översätt och få dina betyg bedömda

Har du en utländsk utbildning kan du behöva översatta dina betyg och få din utbildning bedömd för att kunna söka jobb eller utbildning i Sverige.

Kontakta oss så kan vi vid behov hjälpa dig att få dina dokument översatta. Det gäller om dina utbildningsdokument är utfärdade på andra språk än engelska, franska, spanska, tyska eller något av de nordiska språken.

Universitets- och högskolerådet, UHR, kan hjälpa dig att få din utländska utbildning bedömd.

Bedömning av utländsk utbildning (uhr.se)

Ansök om arbetslöshetsersättning

Om du har frågor om a-kassa, ditt medlemskap eller något annat, kontaktar du din a-kassa direkt. Ersättning från a-kassa är pengar som du kan få när du är arbetslös, medlem i en a-kassa och inskriven hos oss. Kolla upp om du är medlem i någon a-kassa. Här kan du läsa om vilka villkor som gäller och hur du ansöker om ersättning och hur du gör om du inte är medlem i en a-kassa:

Ersättning från a-kassa

Har du fått med alla uppgifter?

Titta gärna igenom de uppgifter som du registrerade när du skrev in dig. Kolla så att du har fått med alla utbildningar du gått, tidigare jobb du haft och om du har någon kompetens du vill lyfta fram. Logga in och komplettera din information innan planeringssamtalet, så blir vårt möte mer effektivt.

Komplettera dina meriter

Håll koll på din planering på Mina sidor

Du hittar din handlingsplan när du loggar in på Mina sidor. Där får du en överblick över dina aktiviteter – både vilka du har genomfört och vilka som är nästa steg. Mina sidor och din handlingsplan är ett stöd för dig i ditt jobbsökande.

Mina sidor