Tillstånd att arbeta i Sverige

Om du är medborgare i ett EU/EES-land, eller i Schweiz, behöver du inte ansöka om tillstånd för att arbeta i Sverige, och kan sätta igång med att söka jobb direkt. Du har även rätt att starta och driva eget företag. Om du är medborgare i Schweiz och vill arbeta längre än tre månader behöver du ansöka om uppehållstillstånd.

Du som är medborgare i ett land utanför EU/EES/Schweiz behöver tillstånd att arbeta i Sverige. Det finns olika former av arbetstillstånd beroende på varifrån du kommer, hur länge du har tänkt stanna och vad du tänker arbeta med. Migrationsverket reder ut vad som gäller.

För dig som kommer från EU/EES (migrationsverket.se)

För dig som kommer från Schweiz (migrationsverket.se)

För dig som kommer från ett land utanför EU/EES (migrationsverket.se)

För dig som redan är i Sverige och vill söka arbetstillstånd (migrationsverket.se)

Särskilda regler för arbetstillstånd för vissa yrken och länder (migrationsverket.se)