Uppdragsutbildningar för akademiker

Har du en akademisk examen kan du komplettera med kurser inom våra uppdragsutbildningar. Syftet är att göra det lättare för dig att få arbete inom ditt yrke eller öka chansen för dig att klara kunskapsprovet i ett legitimationsyrke.

Vad är uppdragsutbildningar för akademiker?

Arbetsförmedlingen samarbetar med universitet och högskolor om uppdragsutbildningar som finansieras av Arbetsförmedlingen och gäller utbildningar inom yrken där det finns behov av att anställa personal. Syftet är att du som har en akademisk examen kan komplettera med kurser som gör att du lättare får arbete inom ditt yrke eller öka chansen att klara kunskapsprovet i ett legitimationsyrke.

Utbildningarna är på högskolenivå och ger i vissa fall högskolepoäng. Du som deltar kan ansöka om aktivitetsstöd, inte studiemedel från CSN. Uppdragsutbildningarna är på heltid och ges på distans. Du kan alltså bo var som helst i landet.

Flera uppdragsutbildningar inleds med akademisk svenska eller annat förberedande innehåll och avslutas eventuellt med praktik inom yrket. Den förberedande utbildning och praktiken genomförs av Akademikerspåret Korta vägen. Du kan delta i Akademikerspåret Korta vägen även utan uppdragsutbildning.

Vem kan gå en uppdragsutbildning?

Utbildningarna vänder sig till dig som är inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och har examen inom aktuell utbildning. Högskolan eller universitetet bedömer dina meriter och Arbetsförmedlingen tar beslut om antagning. Du behöver kunna bra svenska.

Uppdragsutbildningar med start under 2023

För dessa legitimationsyrken har vi uppdragsutbildningar under 2023. Här hittar du information om kursstart och länkar för mer information samt anmälan för respektive yrke.

Distansundervisning på heltid. Du som har examen motsvarande agronom/hortonom från annat land än Sverige kan anmäla intresse 6 februari till 26 februari. Start 22 maj med förberedelse inför akademiska studier/akademisk svenska, sedan följer kursen på SLU med start 14 augusti på SLU. Praktik efter utbildningen.

Mer information och anmälan (utbildningtradgard2023.se)

Du som är farmaceut med examen utanför EU/EES, kontakta projekt Senna för hjälp med inläsning till kunskapsprov, farmaceutiska föreläsningar, studiebesök med mera inför din ansökan för svensk legitimation.

Mer information (sverigesfarmaceuter.se/senna)

Distansundervisning på heltid. Start juni 2023 med förberedelse inför akademiska studier/akademisk svenska, sedan följer kurs på Mälardalens universitet med start i augusti 2023. Du som har utbildning som ekonom på lägst kandidatnivå/civilekonom, från Sverige eller annat land är välkommen anmälan den 13 februari – 12 mars. Praktik efter utbildningen.

Mer information och anmälan (mdu.se)

Distansundervisning på heltid. Vägledning och förberedelse inför akademiska studier/akademisk svenska, start i oktober 2023 på Luleå tekniska universitet. Du som är ingenjör på lägst kandidatnivå från Sverige eller annat land, med lämplig inriktning, kan anmäla intresse. Vid behov, praktik efter utbildningen. Anmälan öppnar preliminärt i början av augusti.

Mer information och anmälan (ltu.se)

Distansundervisning på heltid. Vägledning och förberedelse inför akademiska studier/akademisk svenska, start i oktober 2023 på Luleå tekniska universitet. Du som är ingenjör på lägst kandidatnivå från Sverige eller annat land, med lämplig inriktning, kan anmäla intresse. Vid behov sker praktik efter utbildningen. Anmälan öppnar preliminärt i början av augusti.

Mer information och anmälan (ltu.se)

Film om uppdragsutbildning elkraft- och energiingenjör

Distansutbildning på heltid inför kunskapsprovet inför svensk legitimation. Preliminär start i november 2023 på Lunds universitet. Anmälan öppnar preliminärt i augusti. Du som har en utländsk examen som läkare, sjuksköterska, röntgensjuksköterska, fysioterapeut, barnmorska eller tandläkare kan anmäla intresse.

Mer information och anmälan (lu.se)

Distansundervisning på heltid. Preliminär start i augusti 2023 på Lunds universitet. Du som har läkarexamen från land utanför EU/EES kan anmäla intresse. Anmälan öppnar preliminärt i mars.

Mer information och anmälan (lu.se)

Distansundervisning på heltid. Preliminär start i maj 2023 på Örebro universitet. Du som har lärarexamen från land utanför EU/EES kan anmäla intresse. Ej klart än när anmälan öppnar.

Mer information och anmälan (oru.se)

Film om vägen till svensk lärarlegitimation

ULV, utländska lärares vidareutbildning (ulvkompassen.se)

Distansundervisning på heltid. Start i augusti 2023 med akademisk svenska 7 veckor på Korta vägen, sedan följer 15 veckor på Karolinska institutet med start i oktober 2023. Du som har sjuksköterskeexamen från land utanför EU/EES kan anmäla intresse. Anmälan öppnar preliminärt i början av april.

Mer information och anmälan (ki.se)

Distansundervisning på heltid. Start i juni 2023 med akademisk svenska, sedan följer start i augusti 2023 på Södertörns högskola. Du som har utbildning som ekonom på lägst kandidatnivå/civilekonom, från Sverige eller annat land är välkommen med anmälan den 13 februari – 12 mars. Praktik efter utbildningen.

Mer information och anmälan (sh.se)

Ersättning och villkor

När du tar del av detta stöd deltar du i ett program och du kan ansöka om ersättning hos Försäkringskassan. Här berättar vi hur du ansöker om ersättning och vad som gäller när du är inskriven på Arbetsförmedlingen och deltar i ett av våra program.

När du deltar i ett program

Så här tar du nästa steg

Kontakta oss

Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.

Bedömning

Tillsammans kartlägger vi din situation. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.

Beslut

Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. Vem som har rätt till ett stöd regleras ytterst av regeringen.

Hitta fler stöd