Uppdragsutbildningar för akademiker

Har du en akademisk examen kan du komplettera med kurser inom våra uppdragsutbildningar. Syftet är att göra det lättare för dig att få arbete inom ditt yrke eller öka chansen för dig att klara kunskapsprovet i ett legitimationsyrke.

Vad är uppdragsutbildningar för akademiker?

Arbetsförmedlingen samarbetar med universitet och högskolor om uppdragsutbildningar som finansieras av Arbetsförmedlingen och gäller utbildningar inom yrken där det finns behov av att anställa personal. Syftet är att du som har en akademisk examen kan komplettera med kurser som gör att du lättare får arbete inom ditt yrke eller öka chansen att klara kunskapsprovet i ett legitimationsyrke.

Utbildningarna är på högskolenivå och ger i vissa fall högskolepoäng. Du som deltar kan ansöka om aktivitetsstöd, inte studiemedel från CSN. Uppdragsutbildningarna är på heltid och ges på distans. Du kan alltså bo var som helst i landet.

Flera uppdragsutbildningar inleds med akademisk svenska eller annat förberedande innehåll och avslutas eventuellt med praktik inom yrket. Den förberedande utbildning och praktiken genomförs av Akademikerspåret Korta vägen. Du kan delta i Akademikerspåret Korta vägen även utan uppdragsutbildning.

Vem kan gå en uppdragsutbildning?

Utbildningarna vänder sig till dig som är inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och har examen inom aktuell utbildning. Högskolan eller universitetet bedömer dina meriter och Arbetsförmedlingen tar beslut om antagning. Du behöver kunna bra svenska.

Uppdragsutbildningar med start under 2024

För dessa legitimationsyrken har vi uppdragsutbildningar under 2024. Här hittar du information om kursstart och länkar för mer information samt anmälan för respektive yrke.

Du som är farmaceut med examen utanför EU/EES, kontakta projekt Senna för hjälp med inläsning till kunskapsprov, farmaceutiska föreläsningar, studiebesök med mera inför din ansökan för svensk legitimation.

Mer information (sverigesfarmaceuter.se/senna)

Distansundervisning på heltid. Inleds med vägledning och förberedelse inför akademiska studier/akademisk svenska, Genomförs på Luleå tekniska universitet. Du som är ingenjör på lägst kandidatnivå från Sverige eller annat land, med lämplig inriktning, kan anmäla intresse. Vid behov sker praktik efter utbildningen.

Mer information och anmälan (ltu.se)

Film om uppdragsutbildning elkraft- och energiingenjör

Distansutbildning på heltid 6 månader inför kunskapsprovet inför svensk legitimation. Genomförs på Lunds universitet. Du som har en utländsk examen som läkare, sjuksköterska, röntgensjuksköterska, fysioterapeut, barnmorska eller tandläkare kan anmäla intresse.

Mer information och anmälan (lu.se)

Distansundervisning på heltid. Preliminär start i augusti 2023 på Lunds universitet. Du som har läkarexamen från land utanför EU/EES kan anmäla intresse. Anmälan öppnar preliminärt i mars.

Mer information och anmälan (lu.se)

Distansundervisning på heltid. Genomförs på Örebro universitet. Du som har lärarexamen från land utanför EU/EES kan anmäla intresse.

Mer information och anmälan (oru.se)

Film om vägen till svensk lärarlegitimation

Utländska lärares vidareutbildning (su.se)

Distansutbildning på heltid. Genomförs vid Lexicon i 18 veckor och vid Luleå tekniska universitet 21 veckor (30 högskolepoäng). Utbildningen avslutas med 1 månads praktik i norra Sverige. Sammanlagt pågår utbildningsinsatsen under cirka 1 år. Du som har utbildning inom it, från Sverige eller annat land, och/eller ett stort intresse av it är välkommen att anmäla intresse.

Mer information och anmälan (ltu.se)

Film om programmerarutbildning (youtube.com)

Distansundervisning på heltid. Inleds med akademisk svenska 7 veckor på Korta vägen, sedan följer 15 veckor vid Karolinska institutet. Du som har sjuksköterskeexamen från land utanför EU/EES kan anmäla intresse.

Mer information och anmälan (ki.se)

Distansundervisning på heltid. Inleds med akademisk svenska, sedan följer 26 veckor på Södertörns högskola. Du som har utbildning som ekonom på lägst kandidatnivå/civilekonom, från Sverige eller annat land är välkommen med anmälan. Praktik efter utbildningen.

Mer information och anmälan (sh.se)

Ersättning och villkor

När du tar del av detta stöd deltar du i ett program och du kan ansöka om ersättning hos Försäkringskassan. Här berättar vi hur du ansöker om ersättning och vad som gäller när du är inskriven på Arbetsförmedlingen och deltar i ett av våra program.

När du deltar i ett program

Så här tar du nästa steg

Kontakta oss

Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.

Bedömning

Tillsammans kartlägger vi din situation. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.

Beslut

Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. Vem som har rätt till ett stöd regleras ytterst av regeringen.

Hitta fler stöd