Uppdragsutbildningar för akademiker

Haddii aad haysato shahaado jaamacadeed, waxaad ku kabi kartaa koorsooyinka ku jira waxbarashooyinka naloo xilsaaray. Ulajeeddadu waa in laguu sahlo inaad shaqo ku hesho mihnaddaada ama la kordhiyo fursadda aad uga gudubi karto imtixaanka aqoonta ee xirfadaha aqoonsiga leh.

Maxay yihiin waxbarashooyinka la idiin xilsaaray ee jaamiciyiinta?

Xafiiska shaqadu wuxuu jaamacadaha kala shaqeeyaa waxbarashooyinka naloo xilsaaray ee uu maalgeliyo Xafiiska shaqadu, waxayna khuseeyaan waxbarashooyinka ku aaddan xirfadaha ay ka jirto baahi loo qabo shaqaale la shaqaaleysiiyo. Ulajeeddadu waa in adigaaga haysta shahaado jaamacadeed aad ku kabi karto koorsooyin kuu sahlaya inaad xirfaddaada shaqo ku hesho ama kor u qaadaya fursadda aad kaga gudbi karto imtixaanka aqoonta xirfadaha aqoonsiga leh.

Waxbarashooyinku waa heer jaamacadeed, xaaladaha qaarna waxay ku siinayaa buundooyin jaamacadeed. Adigaaga ka qaybqaadanaya waxaad codsan kartaa taageerada dhaqdhaqaaqa (aktivitetsstöd), ee aan ahayn lacagaha waxbarashada (studiestöd) ee laga qaato CSN-ta. Waxbarashooyinka naloo xilsaaray waxaa la dhiganayaa waqti buuxa, waxaana lagu bixinayaa kulan la’aan. Micnaha waxaad degganaan kartaa meel kasta oo dalka ka mid ah.

Waxbarashooyin badan oo naloo xilsaaray waxay ku billaabanayaan iswiidhish heer jaamacadeed ah ama waxyaabo kale oo diyaarin ah, waxayna ku dhamaan karaan tababbar shaqo oo xagga xirfadda ah. Waxbarashada diyaarinta ah iyo tababbarka shaqo waxaa fulinaya khadka Jaamiciyiinta ee Waddada Gaaban (Akademikerspåret Korta Vägen). Waxaad ka qaybqaadan kartaa Khadka Jaamiciyiinta ee Waddada Gaaban, xataa waxbashada naloo xilsaaray la’aanteed.

Yaa dhigan kara waxbarashada naloo xilsaaray?

Waxbarashooyinka waxaa loogu talagalay adigaaga shaqa doon ahaan uga diiwaan gashan xafiiska shaqada, shahaaddana ku haysta waxbarashada iminka taagan. Jaamacadda ayaa qiimeyneysa mudnaantaada, Xafiiska shaqada ayaana go'aan ka gaaraya gelitaanka. Waxaad u baahantahay inaad taqaannid Iswiidish wanaagsan.

Waxbarashooyinka naloo xilsaaray ee billaabanaya 2024

Xirfadahan aqoonsiga leh, waxaan u haynaa waxbarashooyin naloo xilsaaray inta lagu jiro 2024. Halkan waxaad ka heleysaa macluumaad ku saabsan billaabashada koorsooyinka iyo linkiyo ku aaddan macluumaad dheeraad ah iyo sida la isugu qori karo waxbarasho walba goonideeda.

Adigaaga ah farmashiiste shahaado ka haysta meel ka baxsan EU/EEA, la xiriir mashruuca Senna si ay kaaga caawiyaan akhrinta imtixaannada aqoonta, muxaadarooyin farmashiiste la xiirra, booqashooyin waxbarasho iyo wax kale, ka hor inta aadan codsan aqoonsiga Iswedishka ah.

Macluumaad dheeraad ah (sverigesfarmaceuter.se/senna) (Af iswidhish)

Fogaan-ku-barid wakhti buuxa ah. Waxaa lagu bilaabayaa hagitaan iyo u diyaargarowga waxbarasho jaamacadeed/Af Iswiidhishka jaamacadda. Waxaa laga dhigayaa jaamacadda farsamada ee Luleå. Haddii aad tahay injineer haysta ugu yaraan waxbarasho heerka koowaad ah oo aad ku dhigtay Iswiidhan ama waddan kale, oo takhasus habboon ah, waad soo dalban kartaa. waxbarashada ka dib waxaa jiraya baraagtiig haddii loo baahdo.

Macluumaad dheeraad ah iyo is qoris (ltu.se) (Af Iswiidhish)

Filin ku saabsan waxbarashada naloo xilsaaray ee injineernimada korontada iyo tamarta (Af Iswiidhish)

Waa fogaankubarasho wakhti buuxa ah oo 6 bilood soconaya oo ka horraynaya itixaanka aqoonta ee lagu qaadanayo kaarka aqoonta ee Iswiidhan. Waxaa lagu qabanaya Jaamacadda Lund. Haddii aad haysata shahaado jaamacadeed oo dal kale ah sida dhakhtar, kalkaaliso, kalkaalisada raajada, kalkaalisada jimicsiga, umuliso ama dhakhtarka ilkaha, waad soo dalban kartaa.

Macluumaad dheeraad ah iyo is qoris (lu.se) (Af Iswiidhish)

Waxbarasho aan la kulmayn oo waqti buuxa ah Hordhaca ahaan Jaamacadda Lund ka billaabanaya Agoosto 2023. Adigaaga shahaado dhakhtarnimo ka haysta waddan ka baxsan EU/EEA ayaa soo gudbin kara daneyntaada. Diiwaangelintu waxay hordhac ahaan furmeysaa bisha Maarso.

Macluumaad dheeraad ah iyo is qoris (lu.se) (Af Iswiidhish)

Fogaan-ku-barid wakhti buuxa ah. Waxaa lagu qabanayaa Jaamacadda Örebro. Haddii aad haysato shahaado macallinnimo oo aad ka qaadatay waddan ka baxsan EU/EES, waad soo dalban kartaa.

Macluumaad dheeraad ah iyo is qoris (oru.se) (Af Iswiidhish)

Filin ku saabsan waddada loo maro aqoonsiga macallinimada ee iswiidhishka (Af iswidhish)

Waxbarashada dheeriga ah ee macalimiinta ajaanibta ah (su.se) (Af iswiiudhish)

Waxbarashada labada galin ee fogaanta. Ka fuli (Lexicon) 18 todobaad iyo Jaamacada Tiknoolajiyada (Luleå tekniska universitet) 21 todobaad (30 dhibcood oo waxbarashada sare ah). Tababarka ku dhammaanay carbis shaqo 1-bil ah bariga Iswiidhan. Wadarta guud, dadaalka tababarka ayaa soconaya 1 sano. Adiga oo leh waxbarashada IT, ee Iswiidhan ama wadan kale, iyo/ana daneyn xoogan oo IT ah, ayaa lagugusoo dhaweynayaa.

Macluumaad badan iyo isdiwaangalinta (ltu.se) (Af iswidhish ah)

Jaamacadda 7 wiig oo jidka gaaban ah (Korta vägen). Dabadeed 15 wiig ayaa lagu qaadanayaa Karolinska institutet. Haddii aad haysato shahaado kalkaaliso caafimaad oo aad ku baratay waddan ka baxsan EU/EES, waad soo dalban kartaa.

Macluumaad dheeraad ah iyo is qoris (ki.se) (Af Iswiidhish)

Fogaan-ku-barid wakhti buuxa ah. Waxaa lagu bilaabayaa Af Iswiidhishka jaamacadda, dabadeed waxaa raacaya 26 wiig oo jaamacadda Södertörn ah. Haddii aad soo baratay dhaqaalaha ugu yaraan heerka koowaad/dhaqaaleyahan oo aad ku baratay Iswiidhan ama waddan kale, ku soo dhawoow in aad dalbato. Baraagtiig ayaa jiraya waxbarashada ka dib.

Macluumaad dheeraad ah iyo is qoris (sh.se) (Af Iswiidhish)

Gunnooyinka iyo shuruudaha

Markii taageeradaan lagu siinayo waxaad ka qaybgalaysa barnaamij. Xaaladdaas waxaad gunnada ka dalban kartaa Khasnadda caymiska bulshada [Försäkringskassan]. Halkaan waxaad ka aqrisan kartaa warbixin dheeraad oo ku saabsan sida gunnada loo codsado, iyo shuruudaha u degsan ka qaybgelista barnaamijyada.

Markii aad ka qaybgalayso barnaamij

Sidan ayaad u qaadeysaa tallaabta xigta

Nala soo xiriir

Is diyaari si aad u sheegi kartid sababta ay taageeradu kor ugu qaadeyso fursadahaaga ku aaddan shaqada.

Qiimeyn

Si wadajir ah ayaan xaaladda sawir isagala qaadaneynaa. Qof ka shaqeeya xafiiska xiriirka shaqada ayaa qiimeynaya in taageeradu ay tahay qaab fiican oo kor u qaadeysa fursadahaaga ku aaddan shaqada.

Go’aan

Taageerada aan ku siin karno waxay ku xirantahay sida adiga xaaladdaadu u muuqato. Cidda taageerada xaqa u leh waxaa kor ka go’aamineysa xukuumadda.

Ka raadi halkan caawimaad dheeraad ah