Utbildning och studier

Att välja utbildning

Få hjälp att välja utbildning utifrån din situation.

Utbildningsvägar

Arbetsmarknadsutbildning, gymnasieutbildning, komvux, folkhögskola, yrkeshögskola, högskola och universitet.

Studiefinansiering

Översikt över de vanligaste studiestöden.

Våga börja studera

Ta klivet till studier. Kort eller lång utbildning, olika stöd.

Skaffa betyg och intyg

Har du erfarenhet från ett yrke i Sverige eller något annat land men saknar intyg? Eller har du en utländsk utbildning och behöver få din kunskap formellt erkänd? Då kan du ansöka om validering.

Om validering

Yrken och framtid

Yrken, framtidsutsikter, utbildning, intresseguide – gör smarta yrkesval.

Hitta yrken

Få koll på vad som krävs för olika yrken, titta på filmer och hör andra berätta.

Självskatta dina kompetenser

Svara på frågor om dina yrkeskunskaper. Diskutera med en arbetsförmedlare.