Utbildning och studier

Mer information

Arbetsmarknadsutbildning

Yrkesinriktade utbildningar där det behövs personal. För dig som är inskriven.

Få din kompetens validerad

Få hjälp med att bekräfta dina yrkeskunskaper. Skaffa intyg. För dig som är inskriven.

Stöd för inskrivna

Bygg på din kompetens inom ramen för våra olika stöd och program.