Hitta dina dolda kompetenser

Kanske har du kompetenser som du har skaffat dig i andra sammanhang än i jobbet? Och som du kanske inte har tänkt på som värdefulla erfarenheter? Här får du koll på dina dolda kompetenser.

Gör så här

Läs igenom listan punkt för punkt. Vilka av kompetenserna stämmer in på dig? Skriv ner dem. Kommer du på fler kompetenser? Komplettera dina anteckningar med dem.

Exempel på kompetenser

 • Kritiskt tänkande: Du har förmågan att tänka utanför ramarna, se kritiskt på fakta och granska var uppgifter kommer från.
 • Säljkompetens: Du har erfarenhet av säljjobb i olika former. Eller så är du duktig på att sälja in idéer hos andra, och att få dem att välja det alternativ som du presenterar.
 • Analytisk: Du är bra på att analysera fakta och dra slutsatser.
 • Problemlösning: Du löser problem snabbt och lätt. Du kommer enkelt på nya idéer och nya infallsvinklar.
 • Samarbetsförmåga: Du är bra på att samarbeta och tar ofta initiativ till samarbeten. Du kan lätt förstå hur andra kan bidra.
 • Kreativ: Du har ett kreativt tänkande och kommer lätt på många nya idéer.
 • Ledarskapskompetens: Förmågan att kunna leda andra.
 • Kommunikation: Du har en förmåga att kommunicera i tal och skrift. Du kan sätta dig in i hur olika människor kommunicerar och anpassa dig därefter.
 • Planering: Du är duktig på att planera.
 • Ta till dig ny kunskap: Du letar aktivt efter ny kunskap genom till exempel böcker, kurser eller andra personer. Du tar lätt till dig ny information och nya metoder.
 • Social kompetens: Du är duktig på det sociala samspelet mellan människor, och skapar lätt och gärna kontakt med andra.
 • Digital kompetens: Du är insatt i digitala verktyg och kanaler.
 • Initiativrik och driven: Du tar ofta initiativ och är handlingskraftig.
 • Interkulturell kompetens: Du har stor insikt och kunskap om andra kulturer.
 • Administrativ kompetens: Du har erfarenhet av att utföra administration och är serviceinriktad och noggrann.
 • Resultatorienterad: Du är van vid att mäta och presentera resultat. Du bryr dig om att kunna se en effekt av ditt eller andras arbete.