Yrkesintroduktion för teckenspråkiga

Yrkesintroduktion för teckenspråkiga är till för dig som är teckenspråkig och har behov av stöd för att komma närmare arbetsmarknaden. Målet är att du ska få ett arbete, starta ett företag eller börja en utbildning.

Yrkesintroduktion för teckenspråkiga

film
/

4 minuter 19 sekunder

Ett stöd för dig som är teckenspråkig för att få arbete, starta företag eller börja studera.

Vad

Under yrkesintroduktionen genomför du praktiska övningar, färdighetsträning och aktiviteter på en arbetsplats. Det varvas med teoretisk utbildning och jobbsökande.

Den teoretiska delen består av föreläsningar och handledning av en av våra leverantörer. Egna studier, studiebesök, föreläsningar och informationsmöten med externa parter ingår också.

Vi anpassar innehållet efter dina individuella behov och förutsättningar.

För vem

Yrkesintroduktion för teckenspråkiga är för dig som är döv eller gravt hörselskadad. Du är teckenspråkig på svenskt teckenspråk. Du har behov av anpassade insatser för att få arbete, starta företag eller börja studera.

Så här fungerar det

  • Det är vi på Arbetsförmedlingen som bedömer om yrkesintroduktion för teckenspråkiga passar för dig.
  • Du kan kombinera yrkesintroduktionen med svenska för invandrare, sfi eller teckenspråk för invandrare, tfi.
  • Olika leverantörer i landet ger yrkesintroduktion för teckenspråkiga och finns på flera orter: Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro.
  • Vissa delar går att genomföra på distans efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen.
  • En stor del av introduktionen sker på en arbetsplats.
  • Du deltar i upp till 84 veckor. Vi utgår från att du deltar på heltid men vi kan också anpassa utifrån dina individuella behov.

Ersättning och villkor

När du tar del av detta stöd deltar du i ett program och du kan ansöka om ersättning hos Försäkringskassan. Här berättar vi hur du ansöker om ersättning och vad som gäller när du är inskriven på Arbetsförmedlingen och deltar i ett av våra program.

När du deltar i ett program

Så här tar du nästa steg

Kontakta oss

Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.

Bedömning

Tillsammans kartlägger vi din situation. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.

Beslut

Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. Vem som har rätt till ett stöd regleras ytterst av regeringen.