Yrkesutbildning

En yrkesutbildning gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden. Det finns olika utbildningar till yrken där det är brist på personal.

Arbetsmarknadsutbildning

En arbetsmarknadsutbildning gör dig mer attraktiv på den aktuella arbetsmarknaden. Utbildningen är ofta skräddarsydd tillsammans med en specifik arbetsgivare.

Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning

Du kan få pedagogiskt stöd, kompletterat med hjälpmedel, när du deltar i vissa av våra utbildningsinsatser.

Studiestöd för utbildning på grundskole- och gymnasienivå

Med en gymnasieutbildning ökar dina chanser att få jobb. Bygg på din grundläggande utbildning med stöd från oss och andra myndigheter.

Uppdragsutbildningar för akademiker

Du som har akademisk examen kan komplettera med kurser inom våra uppdragsutbildningar för att lättare få arbete inom ditt yrke eller öka chansen klara kunskapsprovet i ett legitimationsyrke.