Yrkesutbildning

En yrkesutbildning gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden. Det finns olika utbildningar till yrken där det är brist på personal.

Arbetsmarknadsutbildning

En arbetsmarknadsutbildning gör dig mer attraktiv på den aktuella arbetsmarknaden. Utbildningen är ofta skräddarsydd tillsammans med en specifik arbetsgivare.

Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning

Du kan få pedagogiskt stöd, kompletterat med hjälpmedel, när du deltar i vissa av våra utbildningsinsatser.

Studiestöd för utbildning på grundskole- och gymnasienivå

Med en gymnasieutbildning ökar dina chanser att få jobb. Bygg på din grundläggande utbildning med stöd från oss och andra myndigheter.

Yrkesintroduktionsanställning

Med yrkesintroduktionsanställning lär du dig ett yrke, skaffar dig erfarenhet och ökar dina chanser att få jobb.

Yrkes- och studieförberedande moduler

En vägledningskurs som ska ge dig stöd i att hitta ett yrke som du vill börja studera till.