Du som ska delta i rehabilitering för att kunna jobba

Om du ska delta i arbetslivsinriktad rehabilitering kan du få stöd både från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Du får information om hur det går till av din handläggare på Försäkringskassan. Efter det träffas vi och planerar tillsammans vilket stöd du behöver för att kunna arbeta.

Det är Försäkringskassan, vården, du själv eller ni tillsammans som kommer fram till att du behöver gemensamt stöd för att kunna arbeta utifrån dina förutsättningar. Din handläggare på Försäkringskassan bokar ett första möte med Arbetsförmedlingen. Det är också hen som ger dig mer information om vad som kommer att hända på mötet. Förbered dig genom att tänka över vilken information som du tycker är viktig att ge oss på Arbetsförmedlingen under mötet.

Vad händer på mötet?

På mötet deltar du, din handläggare från Försäkringskassan och handläggare från Arbetsförmedlingen. Det kan också vara andra som behöver vara med, till exempel din läkare eller om du har en god man.

Tillsammans går vi igenom dina förutsättningar för att kunna arbeta. Vi utgår från vad du har arbetat med tidigare, vilken utbildning och erfarenhet du har. Hur du ser på din situation och vad du skulle vilja göra är viktig information för oss.

På mötet får du veta vilket stöd vi på Arbetsförmedlingen kan ge dig och hur du kommer i kontakt med oss.

Dina förutsättningar styr planeringen

Tillsammans med dig hjälps vi åt att göra en gemensam planering för din rehabilitering. Din egen beskrivning av dina förutsättningar för att börja arbeta är av betydelse viktig för planeringen.

Vi stöttar dig under rehabiliteringen

Du deltar sedan i insatser utifrån din planering för att pröva din förmåga att arbeta. Både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kommer att vara ett stöd under tiden och vi kommer regelbundet att träffa dig för uppföljning.

En vanlig insats är att du får pröva din arbetsförmåga på en arbetsplats med stöd. Du får prova arbetsuppgifter utifrån dina förutsättningar och det finns möjlighet till anpassning. Både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kommer att följa upp hur det går för dig.

Mötena med oss är oftast digitala där du deltar via en dator eller telefon. Om myndigheterna ser att du har behov av ett fysiskt möte ses vi i någon av Arbetsförmedlingens eller Försäkringskassans lokaler.

Vad händer sen?

När du har provat att arbeta och vi ser att det fungerar förbereder vi på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan att avsluta det gemensamma samarbetet. Innan vi gör det går vi igenom planeringen om nästa steg tillsammans med dig. Om planeringen behöver ändras pratar vi igenom det och anpassar planen utifrån det.

Insatser, behandling eller rehabilitering som du får genom vården kan pågå samtidigt som insatserna från oss. Under tiden behåller du ersättningen från Försäkringskassan.

Du som ska delta i rehabilitering för att kunna jobba (försäkringskassan.se)