شما که باید در توانبخشی شرکت کنید تا قادر به انجام کار شوید

اگر قرار است در توانبخشی کاری شرکت کنید، می توانید هم از صندوق بیمه همگانی (Försäkringskassan) و هم از اداره کاریابی سوئد (Arbetsförmedlingen) حمایتهایی دریافت کنید. اطلاعاتی در مورد نحوه انجام این کار را از مشاور خود در صندوق بیمه همگانی دریافت خواهید کرد. پس از آن، ما با یکدیگر ملاقات کرده و با هم در مورد نوع حمایت مورد نیاز شما برای قادر به انجام کار شدن، برنامهریزی میکنیم.

صندوق بیمه همگانی، خدمات درمانی، خود شما یا همه با هم به این نتیجه می رسید که شما به حمایت و کمک مشترک نیاز دارید تا بتوانید با توجه به شرایط خودتان کار کنید. مشاور شما در صندوق بیمه همگانی وقت برای اولین ملاقات با اداره کاریابی سوئد را رزرو میکند. او همچنین کسی است که اطلاعات بیشتری در مورد آنچه در جلسه اتفاق می افتد به شما می‎دهد. برای آماده‎سازی خود به این موضوع فکر کنید که در این جلسه چه اطلاعاتی مهم است که به ما در اداره کاریابی سوئد بدهید.

در جلسه چه اتفاقی می افتد؟

در این جلسه شما، مشاور شما در صندوق بیمه همگانی و مشاور کاریابی شما از اداره کاریابی سوئد حضور دارید. ممکن است افراد دیگری نیز لازم باشد که در جلسه باشند، برای مثال پزشک شما یا اگر شخص امین دارید.

با هم شرایط و پیش فرض‎های شما را برای قادر به انجام کار شدن را مرور می‎کنیم. ما بر اساس سابقه کاری شما، تحصیلات و تجربه شما شروع می کنیم،. این که شما وضعیت خود را چگونه می بینید و می خواهید چه کاری انجام دهید برای ما مهم است.

در این جلسه خواهید فهمید که ما در اداره کاریابی سوئد چه حمایتی می ‎توانیم به شما ارائه دهیم و چگونه می‎توانید با ما در تماس باشید.

شرایط شما برنامه ریزی را هدایت می کند

ما با کمک شما برنامه‎ریزی مشترکی برای توانبخشی شما انجام می‎دهیم. توصیف خود شما از شرایط و پیش‎ فرض‎های خودتان برای شروع کار، نقش مهمی در برنامه ریزی دارد.

ما در طول دوره توانبخشی از شما پشتیبانی می کنیم

سپس بر اساس برنامه ریزی انجام شده در اقداماتی شرکت می کنید تا توانایی خود را برای کار امتحان کنید. در این مدت، هم اداره کاریابی سوئد و هم صندوق بیمه‎ی همگانی به شما کمک خواهند کرد و ما مرتباً جهت پیگیری با شما ملاقات خواهیم داشت.

یک اقدام معمول این است که توانایی کاری خود را در یک محل کار پشتیبانی شده آزمایش کنید. شما می توانید وظایف کاری را با توجه به شرایط خود امتحان کنید و امکان وفق دادن نیز وجود دارد. هم اداره کاریابی سوئد و هم صندوق بیمه‎ی همگانی وضعیت شما را پیگیری خواهند کرد.

جلسات ما معمولا به صورت دیجیتالی برگزار می‎شود که شما در آن از طریق رایانه/کامپیوتر یا تلفن شرکت می‎کنید. اگر این ادارات ببینند که شما نیاز به ملاقات فیزیکی دارید، ما همدیگر را در یکی از مکان‎های اداره کاریابی سوئد یا صندوق بیمه‎ی همگانی ملاقات خواهیم کرد.

بعد چه اتفاقی می افتد؟

وقتی کار کردن را امتحان کردید و ‎بینیم که خوب پیش می‎رود، ما در اداره کاریابی سوئد و صندوق بیمه‎ی همگانی آماده‎ی پایان دادن به این همکاری مشترک می‎شویم. قبل از انجام این کار، برنامه ریزی برای قدم بعدی را با شما مرور می کنیم. اگر لازم باشد تغییراتی در برنامه‎ریزی بدهیم، با هم صحبت می کنیم و برنامه‎ را با آن وفق می‎دهیم.

مداخلات، درمان یا توانبخشی که شما از طریق مراقبت دریافت می کنید می تواند همزمان با مداخلات ما ادامه یابد. در ضمن، شما غرامت را از (Försäkringskassan)نگه می دارید.

شما که باید در توانبخشی شرکت کنید تا قادر به انجام کار شوید (försäkringskassan.se)