Ersättning och frånvaro

När du deltar i ett program

Det här behöver du veta när du fått beslut om att delta i ett program.

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Ersättning från Försäkringskassan när du deltar i program, så här ansöker du.

Anmäla frånvaro när du är sjuk

Om du blir sjuk, så här anmäler du frånvaro.

Anmäla frånvaro för vård av barn (VAB)

Om du vårdar sjukt barn, VAB, så här anmäler du frånvaro.

Etableringsersättning

Ersättning från Försäkringskassan i etableringsprogrammet, så här ansöker du.

Villkor för din ersättning i program

Vad du behöver göra för att inte riskera att få en varning eller bli utan ersättning.