Ersättning och frånvaro

När du deltar i ett program

Det här behöver du veta när du fått beslut om att delta i ett program.

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Ersättning från Försäkringskassan när du deltar i program, så här ansöker du.

Anmäla frånvaro när du är sjuk

Om du blir sjuk, så här anmäler du frånvaro.

Anmäla frånvaro för vård av barn

Om du vårdar sjukt barn, VAB, så här anmäler du frånvaro.

Om du är sjuk i mer än 7 dagar

Lämna läkarintyg om du är sjuk mer än sju dagar.

Etableringsersättning

Ersättning från Försäkringskassan i etableringsprogrammet, så här ansöker du.