Yrkessvenska

Behöver du förbättra dina kunskaper i svenska och har en tydlig yrkesinriktning kan du få yrkesanpassad undervisning i svenska.

Yrkessvenska – lär dig yrkesspråket

film
/

10 minuter 43 sekunder

Vill du lära dig den svenska som du behöver på en arbetsplats? Eller kunna mer svenska för att gå en yrkesutbildning? I filmen som är textad på sex språk får du veta mer.

Vad

Yrkessvenska är yrkesanpassad språkundervisning i den svenska som behövs inom det yrke där du tänker jobba. Undervisningen är inriktad på den svenska som är aktuellt för just det yrket.

För vem

Yrkessvenska är till för dig som behöver förbättra dina kunskaper i svenska språket inför ett arbete eller en yrkesutbildning. Det är viktigt att du vet vilket yrke du vill arbeta med eller vilken yrkesutbildning du planerar att söka till.

Du behöver vara inskriven på Arbetsförmedlingen för att ta del av yrkessvenska. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om du kan börja utbildningen.

Så här fungerar det

Utbildningen i yrkessvenska kan gå till på olika sätt. Det finns möjlighet att delta i utbildningen på heltid eller deltid. På vissa orter kan utbildningen ske helt eller delvis på distans. Det är vanligt att du först har utbildning i yrkessvenska på heltid och när du sedan börjar på en utbildning eller på en praktik kan du fortsätta att ha undervisning i yrkessvenska på deltid.

Yrkessvenska A är den förberedande utbildning som behövs inför arbetsmarknadsutbildning, praktik eller anställning. Du får möjlighet att utveckla dina språkfärdigheter både muntligt och skriftligt inom ditt yrkesområde. Utbildningen kan kombineras med exempelvis sfi eller arbetspraktik. Även du som deltar i rusta och matcha kan få undervisning i yrkessvenska om både Arbetsförmedlingen och din handledare för rusta och matcha tycker att det är bra för dig.

Syftet med testet är att bedöma vilket stöd du är i behov av. Språk- och nivåbedömningstestet pågår under en utbildningsdag och visar vilken nivå dina kunskaper i svenska befinner sig på. Testet är ett underlag för din fortsatta utbildning i yrkessvenska och ett underlag för om du har tillräckliga kunskaper för att kunna börja en arbetsmarknadsutbildning.

Undervisningen ska stödja dig medan du deltar i en arbetsmarknadsutbildning. Utbildningen är inriktad på att du ska kommunicera, interagera och dokumentera inom det yrkesområde som du utbildas inom.

Utbildningen sker på arbetsplatsen där du har din praktik eller anställning. Undervisningen anpassas så att du lär dig att kommunicera, interagera och dokumentera på arbetsplatsen. Det är viktigt att arbetsplatsen är delaktig i utbildningen så att ni tillsammans går igenom vad du behöver öva på. Längden på utbildningen i Yrkessvenska B anpassas efter dina behov.

Ersättning och villkor

När du tar del av yrkessvenska A deltar du i ett program och du kan ansöka om ersättning hos Försäkringskassan. Under yrkessvenska B är det arbetsmarknadsutbildningen eller arbetsplatsen där du praktiserar eller är anställd som avgör vilken ersättning och vilka villkor som gäller.

Här berättar vi hur du ansöker om ersättning och vad som gäller när du är inskriven på Arbetsförmedlingen och deltar i ett av våra program.

När du deltar i ett program

Så här tar du nästa steg

Kontakta oss

Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.

Bedömning

Tillsammans kartlägger vi din situation. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.

Beslut

Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. Vem som har rätt till ett stöd regleras ytterst av regeringen.