Våga börja studera

Känns det svårt att ta steget och börja studera? Ibland kan det räcka med att tänka i lite nya banor. Här är några tips.

Hur du får ekonomin att gå ihop

För de flesta utbildningar kan du få studiestöd från CSN (Centrala studiestödsnämnden), både i form av bidrag och lån. På CSN:s webbplats kan du läsa mer om vad som gäller. Du kan även räkna ut hur mycket du kan få i bidrag och låna.

Via CSN finns också studiestartsstöd. Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få för att studera en vuxenutbildning på komvux eller på folkhögskola. Bidraget innebär att man inte behöver ta lån. Det är kommunen som bedömer om du tillhör målgruppen för studiestartsstödet.

CSN.se - Bidrag och lån

Du kan studera med stöd från Arbetsförmedlingen om du behöver det för att komma närmare ett jobb. Det kan till exempel handla om studier med aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning. Det är Arbetsförmedlingen som bedömer om du behöver studera med ersättning från Arbetsförmedlingen. Därför är det viktigt att du kontaktar oss först för att se om denna möjlighet gäller dig.

Studiestöd för utbildning på grundskole- och gymnasienivå

Studiestöd för utbildning på yrkeshögskola, högskola och universitet

Om du väljer att studera på distans kanske du kan jobba samtidigt som du studerar. Då är det viktigt att du har koll på CSN:s fribelopp. Fribeloppet är den summa pengar du får tjäna utan att det påverkar din rätt till bidrag.

CSN.se – Fribelopp

En kort utbildning kan ge jobb snabbt

Du måste inte studera i flera år på högskola för att få ett jobb. En kortare, yrkesinriktad utbildning på ungefär 1,5 år är ofta en snabb väg till jobb. Många yrken med kortare utbildning är dessutom bristyrken, där det alltså är lätt att få jobb just nu. Tänk på att den här typen av kortare yrkesutbildningar finns på flera ställen, till exempel både på yrkeshögskola
och kommunal vuxenutbildning. Det kan alltså finnas flera vägar framåt till
samma yrke.

Utbildningsvägar

Är det för långt till skolan?

Om utbildningen du är intresserad av är på en annan ort än där du bor, kan det vara värt att kolla upp om studier på distans är ett alternativ. Distansutbildning ger en större frihet eftersom du inte är bunden till en specifik plats.

Studera.nu – Studera på distans

Studera när du har barn

Om du har barn har kan du få extra bidrag utöver ditt studiemedel från CSN. Hur mycket du får beror på om du studerar på heltid eller deltid och hur många barn du har. Om behöver stanna hemma och ta hand om sjukt barn kan du få behålla dina bidrag och lån från CSN. Läs mer om vad som gäller på CSN:s webbplats.

CSN.se – Information för dig som har barn

Studera och lär dig svenska samtidigt

Vill du studera, men behöver skaffa dig bättre kunskaper i svenska? På vissa skolor och utbildningar kan du gå till exempel en yrkesutbildning, och samtidigt lära dig det svenska språket. Kontakta den kommunala vuxenutbildning där du bor, eller någon folkhögskola, och kolla upp vilka utbildningar med språkstöd som finns.

Studera med funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du få olika typer av stöd när du ska studera. Du kan till exempel få pedagogiskt stöd genom anpassad litteratur, extra handledning eller tolkning. På universitet och högskolor finns det särskilda kontaktpersoner för dig med en funktionsnedsättning.

Studera.nu – Studera med funktionsnedsättning

Flera folkhögskolor har speciellt anpassade utbildningar för funktionsnedsättning. Titta på folkhögskolornas webbplatser och se vilket stöd som finns och vilka kurser som är speciellt anpassade. På Sveriges folkhögskolors webbplats kan du hitta kurser anpassade för dig som har olika typer av funktionsnedsättning.

Folkhogskola.nu – Sök kurser

Klicka på knappen ”Avancerat filter” och välj den funktionsnedsättning du vill söka på.

Om du är inskriven som arbetssökande hos oss och deltar i vissa av våra utbildningsinsatser, kan du få pedagogiskt stöd, kompletterat med
hjälpmedel.

Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning

Fem tips för dig som känner dig osäker

Är självförtroendet inför tanken på att studera inte på topp? Här är några saker att tänka på som gör det lättare för dig att komma vidare med dina studieplaner.

  • Det finns många olika former av utbildningar. Du kan studera på distans, du kan varva teori och praktik och du kan få olika typer av stöd under tiden du studerar. Du kan välja mellan att studera på heltid eller deltid. Alternativen kan vara fler än du tror.
  • Håll utkik efter informationsträffar där skolor presenterar sina utbildningar och du har möjlighet att ställa frågor. Då blir det lättare att få en bild av hur utbildningen kommer att gå till.
  • Gå en kvälls- eller distanskurs, gå på en föreläsning eller titta i kurslitteraturen. Du får en bild av hur det kan vara att plugga och om det är rätt för dig.
  • Många skolor erbjuder olika former av stöd. Det kan till exempel vara hjälp med studieteknik, skrivande eller studievägledning.
  • Att börja studera senare i livet har fördelar! Du har hunnit lära dig mer om dig själv och har samlat på dig andra erfarenheter som du kommer att ha nytta av under studierna.